ABB Power Grids Finland modernisoi Suomen suurimpiin kuuluvan sähköaseman Keminmaalla

Merkittävän solmukohdan saneeraus parantaa Fingridin kantaverkon toimintavarmuutta sekä Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirtoa. Toimintavarmuuden merkitys korostuu sähkönkulutuksen kasvaessa ja uusiutuvan energiantuotannon lisääntyessä.

Keminmaan sähköasema yhdistää Pohjois- ja Etelä-Suomeen kulkevat sähkönsiirtoyhteydet sekä Suomen ja Ruotsin välisen siirtoyhteyden.

Vuonna 1986 rakennetun aseman kattava uudistus sisältää muun muassa kaikkien 400 kV:n ja 110 kV:n kytkinlaitosten suojaus- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnin sekä huomattavan määrän laiteuusintoja.

– Tämä sähköasemauudistus on hyvä esimerkki kyvykkyydestämme toteuttaa vaativia ja sähköverkon kannalta kriittisiä, korkeaa osaamista vaativia projekteja, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara ABB Power Grids Finlandista kertoo tiedotteessa.

Hän toteaa, että energiamurros ja uusiutuvan energian lisääntyminen kasvattaa tarvetta alueiden väliselle siirrolle.

– Toimintavarmuuden merkitys korostuu ja vaatimukset teknologian luotettavuudelle korostuvat. Yhdessä asiakkaidemme kanssa, rakennamme vahvempaa, älykkäämpää ja vihreämpää sähköverkkoa.

Projektipäällikkö Pasi Yli-Salomäki Fingridiltä toteaa tiedotteessa, että Keminmaan aseman perusparannusprojektin alkusysäyksenä olivat aseman 400 kV:n toisiojärjestelmässä havaitut puutteet, ikääntynyt suojaus, 110 kV:n ensiölaitteiden keskimääräistä suurempi vikataajuus sekä usean eri aikakaudelta olevan järjestelmän huono käytettävyys ja yhteensopivuus.

– ABB valikoitui urakoitsijaksi teknistaloudellisen vertailun perusteella. Odotamme ABB:ltä yhtä laadukasta toisiojärjestelmien toteutusta tässä vaativassa hankkeessa kuin aikaisemmissakin projekteissa olemme tottuneet näkemään.

ABB:n tiedotteen mukaan Suomen kantaverkon kehitys kytkeytyy meneillään olevaan energiajärjestelmän murrokseen, jossa energiantuotannon painopiste siirtyy Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa.

– Tästä seuraa, että tuotantoa on yhä vaikeampi säätää vastaamaan kysynnän vaihtelua. Energiajärjestelmän tasapaino edellyttää lähitulevaisuudessa joustavaa sähkön kulutusta sekä sähkön siirtoa tarpeen mukaan yhä kauempaa, kuten Pohjois-Suomesta ja Ruotsista eteläiseen Suomeen, jossa sähkönkulutus on suurinta ja kasvaa edelleen.

ABB Power Grids kehittää teknologioita, jotka valvovat ja suojaavat sähköverkkoja ja edistävät siten sähkön tehokasta ja luotettavaa siirtoa. Yhtiö on maailman johtava ilma- ja kaasueristeisten sähköasemien toimittaja 1 100 kilovolttiin saakka.

Yhtiön sähköasemia on ympäri maailmaa, aavikoilla ja vuoristoissa, merellä sijaitsevilla lautoilla ja suurkaupunkien keskustoissa. Suomessa ABB on toimittanut yli 200 sähköasemaa.

ABB Power Grids Finland Oy käynnisti toimintansa itsenäisenä osakeyhtiönä 1.11. Uudessa yhtiössä henkilöstöstä noin 450/530 työskentelee Vaasassa.

Kommentoi