E-P:n keskustanaiset: Naisten tulee antaa tukensa naisehdokkaille

Keskustanaisten Etelä-Pohjanmaan piiri on huolissaan naisehdokkaiden vähäisestä osuudesta eduskuntavaalien ehdokasasettelussa.

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin tulevista kansanedustajaehdokkaista naisia on kolme ehdokasmäärän ollessa 12 ehdokasta.

Keskustanaisten Etelä-Pohjanmaan piiri toteaa syyskokouksen kannanotossaan, että vaalien ehdokasasettelussa tulee huomioida tasa-arvon toteutuminen niin sukupuolen, ikäjakauman kuin alueellisen edustavuudenkin suhteen.

– Ehdokkaita tulee jatkossa olla 40/60 -suhteessa. Demokratian toteutuminen edellyttää sekä naisten että miesten tasa-arvoista osallistumista asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon, keskustanaiset toteavat.

Keskustanaisten Etelä-Pohjanmaan piiri näkee tärkeänä myös sen, että naiset antavat tukensa naisehdokkaille kaikissa vaaleissa.

– Etelä-Pohjanmaan keskustanaiset kannustavat jokaista yli 16-vuotiasta naista käyttämään äänioikeuttaan seurakuntavaaleissa ja etsimään ehdokkaiden joukosta sopivan naisehdokkaan.

Kommentoi