Huoli lasten turvallisuudesta poikii yhteydenottoja ministeriöön ja liittoon

HELSINKI

Muodostelmaluistelun valmennuksen epäkohdista käyty julkinen keskustelu on saanut aikaan runsaasti yhteydenottoja sekä Taitoluisteluliittoon että opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Nuoriso- ja liikunta-asioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) kertoo saaneensa kymmeniä viestejä, joissa on ilmaistu huolta lasten ja nuorten turvallisuudesta harrastuksissa ja kilpaurheilun parissa ylipäätään. Hän ei yksilöi viestejä.

Taitoluisteluliitosta puolestaan kerrotaan, että "lukuisat" yhteydenotot ovat koskeneet suureksi osaksi muodostelmaluistelua.

Liiton puheenjohtaja Laura Raitio ei halua tarkemmin kertoa yhteydenottojen sisällöstä. Hän toteaa, että esille on tullut koko tunteiden kirjo ja erilaisia mielipiteitä.

–  Kaikkiin yhteydenottoihin vastataan, mutta siinä saattaa mennä joitain päiviä.

Muodostelmaluistelun valmennustavat ovat nousseet esille sen jälkeen, kun Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta asetti Helsingfors Skridskoklubbin eli Helsingin Luistinklubin (HSK) muodostelmaluistelun päävalmentajan Mirjami Penttisen vuoden kilpailukieltoon epäasiallisen käytöksen vuoksi. Penttisen työnantaja vapautti hänet päävalmentajan tehtävästä toistaiseksi.

Penttisen asianajaja pitää väitteitä valmentajan asiattomasta toiminnasta keskeisiltä osin virheellisinä.

Selvitykset ovat salaisia

Ministeri Kosonen ei ota kantaa meneillään oleviin tai jo tehtyihin selvityksiin, sillä ne ovat hänen mukaansa salaisia. Hän kertoo saaneensa yleisellä tasolla tietoa tilanteesta.

–  Tähän liittyy alaikäisiä lapsia ja nuoria ja seuran työnantajavelvoitteita, eivätkä ne senkään takia ole julkisia.

Kosonen otti kantaa tapaukseen Ylellä maanantaina ja kehotti seuraa eli HSK:ta tekemään johtopäätökset kyseisen valmentajan suhteen. Kosonen on yhä samoilla linjoilla.

–  Tämä on tietenkin seuran oma asia ja liittyy seuran työnantajavelvoitteisiin ja sen täytyy tehdä tästä johtopäätökset itse.

Ministeri ei ota kantaa, miten hyvin hän on selvillä HSK:n muodostelmaluistelun valmennustavoista, tapahtumien kulusta tai tapahtuneen taustoista.

–  Minun tehtäväni ministerinä on varmistaa, että suomalaisten lasten ja nuorten harrastamisessa on hyvät toimintatavat. Siellä ei voi olla epäasiallista käytöstä eikä epäeettisiä toimintatapoja, ja olen kommentoinut tätä yleisellä tasolla.

Ministeri huomauttaa, että toimintakulttuurin on oltava lapselle aina turvallinen ja että lasten oikeudet ja hyvinvointi tulee ottaa huomioon kaikissa seuroissa.

–  Se on jokaisen velvoite.

Etiikka ratkaisee

Kosonen ei kerro, miten yksityiskohtaisesti hän on perehtynyt Taitoluisteluliiton kurinpitopäätökseen tai Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) selvitykseen muodostelmaluisteluvalmentajasta.

Hän toteaa, että urheilun etiikkaan ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä Suekin ja olympiakomitean kanssa.

–  Tässä ollaan yhteyksissä kaiken aikaa.

Kososen mukaan Taitoluisteluliiton toimintamallit tällaisten tilanteiden varalta ovat sinällään kunnossa. Tätä hän toivoo koko liikuntakentän osalta.

–  On selvästi olemassa sellaista kulttuuria, että sallitaan monenlaista voiton ja menestyksen takia. Ymmärryksen siitä, että kaikki ei ole sallittua, tulisi ulottua joka puolelle. Kaikessa harrastamisessa ja kilpaurheilussa täytyy lapsen ja nuoren hyvinvoinnin olla keskeisintä. Vain sitä kautta voi tulla voittoja ja menestystä.

Kosonen huomauttaa, että ministeriön rahoituksen kriteerinä ovat eettiset toimintaperiaatteet, jotka vielä kiristyvät ensi vuoden alussa. Rahoitusperusteina ovat muun muassa asianmukaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat, joiden tulee myös toteutua.

–  Kun julkisia varoja jaetaan, niiden täytyy olla hyvässä käytössä ja rahoilla tulee toimia eettisesti, se on selvä.

Urheiluharrastuksen epäkohdista tai omista kokemuksista voi kertoa muun muassa Et ole yksin -sivuston kautta. Tarjolla on esimerkiksi keskusteluapua.

Kommentoi