Ilmajoki uusii valtuuston kokouksen virheen takia

ILMAJOKI

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös myöntää vastuuvapaus puukauppakartelliasiassa syntyi virheellisessä järjestyksessä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 22.6.2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Varavaltuutettu Hannu Akkanen (ps.) esitti valtuutettu Juha Mäenpään (ps.) kannattamana, ettei vastuuvapautta myönnettäisi kunnanhallituksen puheenjohtajalle Timo Tuomikoskelle ja kunnanjohtaja Seppo Pirttikoskelle.

Akkasen mielestä kunnanhallituksen puheenjohtaja oli päättänyt yksin, ettei korvauksia kannata hakea. Akkanen katsoi, että korvausten hakematta jäämisestä oli voinut aiheutua taloudellisia menetyksiä kunnalle. Kunnanjohtaja Seppo Pirttikosken olisi pitänyt puolestaan pitänyt poistua käsittelyn ajaksi yleisölle varattuun tilaan.

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan Pirttikoski ei ilmoittanut asiasta äänestettäessä esteellisyydestään eikä poistunut yleisölle varatuille paikoille. Hän oli hallintolain tarkoittama asianosainen, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koski. Tästä syystä päätös syntyi siten virheellisessä järjestyksessä.

Pirttikoski toteaa, että asia käsitellään tältä osin uudelleen viimeistään joulukuun budjettivaltuustossa. Hän ei ollut vielä maanantaina muuten perehtynyt hallinto-oikeuden päätökseen.

Samassa valtuuston kokouksessa Akkanen vaati, ettei vastuuvapautta myönnettäisi kunnanjohtajalle, talous- ja hallintojohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille Ilmajoen Vuokratalot Oy:n saatavien perimisen osalta. Akkasen mielestä vastuulliset eivät olleet riittävällä tavalla valvoneet kunnan vuokrataloyhtiön saatavia.

Mäenpää kannatti myös tätä ehdotusta. Valtuuston puheenjohtaja katsoi, ettei Mäenpää kunnanhallituksen jäsenenä voinut kannattaa häntä itseään koskevaa asiaa. Tästä syystä Akkasen esitys raukesi ilman kannatusta.

Vaasan hallinto-oikeus katsoi, ettei päätös vuokratalojen saatavista ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Valtuutettuina toimineet kunnanhallituksen jäsenet eivät olleet oikeuden mielestä esteellisiä käsittelemään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta olivat esittäneet niiden hyväksymistä. Hallinto- ja talousjohtaja poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, eikä siten päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Akkanen vaati, että Ilmajoen kunta korvaisi hänen 290 euron oikeudenkäyntikulunsa. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen. Oikeus otti huomioon tilanteeseen liittyvän oikeudellisen epävarmuuden ja säännösten tulkinnanvaraisuuden. Sen mielestä oikeudenkäynti ei ollut aiheutunut viranomaisen virheestä.

Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kommentoi