Ilmajoki valmistelee kaavaa tuulivoimaloille

Ilmajoen Koskenkorvan yleiskaava on työn alla. Tekninen lautakunta esittää nyt kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että ne hyväksyisivät Koskenkorvan yleiskaavan ensimmäisen osan.

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippolan mukaan ensimmäinen osa käsittää pääasiassa tuulivoimakaavan.

Siinä kantatien itäpuolelle on osoitettu paikat vajaalle 20 tuulivoimalalle Santavuoren alueella. Kurikan puolella on lisäksi oma alueensa tuulimyllyille.

Kunnanvaltuusto asetti vuonna 2002 Koskenkorvan yleiskaavoitukselle yleistavoitteet. Tavoitteena on suunnitella Koskenkorvalle toimiva yhdyskuntarakenne, jossa eri toimintojen laajeneville aluevarauksille on osoitettu kullekin parhaiten soveltuvat sijoituspaikat.