Juuri nyt: Aluehallintovirastolta jälleen uhkasakko Attendolle – tällä kertaa vakavia puutteita Lappajärvellä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään perjantaina antanut 100 000 euron uhkasakon Lappajärvellä toimivalle Attendon hoivakodille.

Avi on velvoittanut Attendo Hoivakoti Misteli Oy:n 100 000 euron sakon uhalla huolehtimaan siitä, että Attendo Joelinkodin toimintayksikössä on riittävästi henkilöstöä.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan toimintayksikössä tulee olla aamu- sekä iltavuorossa kolme koulutettua hoitohenkilöä, jotta yksikön asiakkaiden oikeus turvalliseen, heidän palvelutarpeitaan vastaavaan ja laadukkaaseen sosiaalihuollon palveluun toteutuu. Valvontaviranomaisen saamien tietojen mukaan näin ei ole kuitenkaan ollut.

Viranomaisten mukaan yksikössä on tullut esiin myös muita epäkohtia, joiden valvonta jatkuu edelleen.

– Nyt annettu päätös koskee vain tilannetta, jossa palveluntuottajan tulee viipymättä lisätä henkilöstöresurssia, jotta asiakasturvallisuus ei vaarannu, avin tiedotteessa kerrotaan.

Attendo Hoivakoti Misteli Oy on saanut luvan Joelinkoti-toimintayksikön palvelujen tuottamiseen 24. huhtikuuta 2019. Tätä ennen yksikön palvelut on tuottanut julkinen sektori. Toimintayksikön luvan mukaan yksikössä on kehitysvammaisille kymmenen asiakaspaikkaa tehostetussa palveluasumisessa ja viisi asiakaspaikkaa palveluasumisessa.

Aluehallintovirasto edellyttää, että Attendo Hoivakoti Misteli Oy toimittaa aluehallintovirastoon selvitys Attendo Joelinkodin henkilöstötilanteesta viimeistään 19. heinäkuuta.

Kommentoi