Katsastustoiminnan laadussa merkittäviä puutteita: Lännen Autokatsastus Oy:n katsastuslupa perutaan määräajaksi

Lännen Autokatsastus Oy:lle myönnetty katsastuslupa perutaan 1. huhtikuuta alkaen.

Katsastusluvan peruminen on määräaikainen ja se on voimassa 14.4. saakka.

Traficom on antanut Lännen Autokatsastus Oy:lle huomautuksen marraskuussa 2017, koska katsastustoimipaikka ei ollut pystynyt varmistamaan katsastustoimintansa riittävän korkeaa laatua.

Samalla Traficom on edellyttänyt katsastustoimipaikkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan tarpeelliset korjaavat toimenpiteet katsastustoimintansa laadun parantamiseksi.

Vuoden 2018 aikana tehdyssä valvonnassa on todettu selkeitä virheitä ja puutteita katsastukseen esitetyissä ajoneuvoissa olleiden vikojen ja puutteellisuuksien havaitsemisessa, arvostelussa ja kirjaamisessa sekä ajoneuvojen tarkastamiseen käytettävissä tarkastusmenetelmissä.

Huomautuksesta huolimatta Lännen Autokatsastus Oy ei ole edelleenkään pystynyt varmistamaan katsastustoimintansa riittävän korkeaa laatua. Se ei ole myöskään huomautuksen jälkeen suunnitellut ja toteuttanut tarpeellisia korjaavia toimenpiteitä katsastustoimintansa laadun parantamiseksi.

– Ajoneuvoja katsastetaan, jotta ne ovat säännösten mukaisessa kunnossa, liikenteessä turvallisia eikä niistä aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja. Havaitsimme, että nyt katsastuksissa jäi huomaamatta turvallisuuteen suoraan liittyviä vakavia vikoja ja joitakin ajoneuvon tarkastamiseen käytettäviä tarkastusmenetelmiä jäi kokonaan suorittamatta, toteaa yksikönpäällikkö Olli Ahtola.

Traficom voi peruuttaa katsastusluvan uudestaan määräajaksi tai kokonaan, jos katsastustoimipaikka ei toteuta toimenpiteitä laadun parantamiseksi tai jos sen katsastustoiminnan laatu ei ole toimenpiteistä huolimatta merkittävästi parantunut.

Jos asiakkaalla on Lännen Autokatsastus Oy:ssä hylätyllä autolla jälkitarkastusaika sinä aikana, kun katsastustoimipaikka on suljettuna, voi auton viedä jälkitarkastukseen mille katsastustoimipaikalle tahansa.

Kommentoi