Keitele Timber panostaa Etelä-Pohjanmaalle – Alajärven sahalle 32 miljoonan euron investointi

Keitele Timber Oy investoi Alajärven sahalle 32 miljoonaa euroa vuosina 2017-2018, yritys kertoo tiedotteessaan.

Investointi pitää sisällään uuden tehdashallin, sahatavaran tuorelajittelu-, rimoitus-, kuivalajittelu- ja paketointilaitoksen, sekä kuusi automaattista sahatavaran kuivauskanavaa. Lisäksi sahalaitoksen tukkikenttää laajennetaan.

Uuden sukupolven sahalaitoksen rakentamisessa on valittu yhteistyökumppaneiksi kotimaiset Teräselementti Oy, Jartek Invest Oy ja Valutec Oy.

Keitele Group kertoo tiedotteessaan, että investointi on aloitettu maanrakennustöillä keväällä 2017 ja varsinaiset rakennus- ja koneasennukset alkavat talvella. Investointi valmistuu ja otetaan tuotantokäyttöön elokuussa 2018.

Alajärven sahan tuotantokapasiteetti nousee investoinnin myötä yli kaksinkertaiseksi ja tulee olemaan 300 000 kuutiometriä korkealaatuista mäntysahatavaraa vuodessa.

Uusia työpaikkoja syntyy tehtaalle tuotantoon, kunnossapitoon ja myyntiin sekä myös kumppaniverkostoon metsänhoitoon, puunkorjuuseen ja kuljetukseen.

Sahayhtiö Keitele Timber Oy:n liikevaihto kasvaa investoinnin kautta nykyisestä 180 miljoonasta eurosta yli 220 miljoonaan euroon vuonna 2020.

Valmistuessaan Alajärven saha tulee olemaan Pohjanmaan suurin tukkipuun käyttöpiste. Suomen metsien kasvu ylittää merkittävästi puun nykyisen käytön ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan metsissä on runsaasti kertyneitä hakkuusäästöjä. Kuitupuun kasvava tarve parantaa metsätalouden toimintaedellytyksiä ja tuo myös tukkipuuta tarjolle. Sahojen käyttämän järeän tukkipuun myynti tuo yli 70 prosenttia metsänomistajan kantorahatuloista.

Kommentoi