Keskuskauppakamarin suuri veroselvitys: Eteläpohjalaisten yritysten yhteenlaskettu verojalanjälki oli noin 887 miljoonaa euroa vuonna 2017

Etelä-Pohjanmaalla suurimmat verovirrat kertyvät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin veroselvityksestä, joka antaa yleiskuvan yritysten maksamista ja tilittämistä veroista sekä veronluonteisista maksuista vuoden 2017 aikana.

Selvityksestä ilmenee, että lähes 8 900 Etelä-Pohjanmaalle rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuoden 2017 aikana. Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen yhteismäärä on ollut kasvussa.

– Etelä-Pohjanmaalle rekisteröityjen yritysten maksamat yhteisöverot ovat nousseet vuodesta 2015 vuoteen 2017 yli 17 prosenttia. Yhteisövero maksetaan voitollisesta tuloksesta. Näyttäisi siltä, että eteläpohjalaisyritykset ovat onnistuneet parantamaan tuloksentekokykyään, mikä hyödyttää myös veronsaajia, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtajan Pertti Kinnusen mukaan viime vuodet ovat olleet Etelä-Pohjanmaalla kasvun ja kehityksen aikaa.

– On tärkeää pitää pyörät pyörimässä myös heikkenevässä suhdannenäkymässä ja panostaa edelleen henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, Kinnunen toteaa.

Keskuskauppakamarin julkaisema veroselvitys kuvaa yritysten verojalanjälkeä vuonna 2017. Selvitys kattaa noin 300 000 yrityksen maksamat ja tilittämät merkittävimmät verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, yhteisövero ja eläkevakuutusmaksut.

Kommentoi