Keskustanuoret: Sijaissynnytykset on sallittava

Suomen Keskustanuoret kannattaa sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Helsingin Sanomat kertoi tänään sijaissynnytystä pohtivien pariskuntien jäävän viranomaisten puolesta oman onnensa nojaan. Oikeusministeriö ei aio tällä hallituskaudella esittää synnytysten laillistamista.

- Sijaissynnytysten kielto ajaa pariskuntia hakemaan apua ulkomailta, missä toimintaan liittyy omat riskinsä ja eettiset ongelmansa. Sijaissynnytys on sallittava Suomessa silloin, kun nainen ei voi terveydellisestä syystä kantaa ja synnyttää lasta itse eli esimerkiksi kun naiselta puuttuu oma, toimiva kohtu, Keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen ehdottaa.

Sijaissynnytys on järjestely, jossa sijaissynnyttäjä synnyttää toisen pariskunnan sukusoluista hedelmöitetyn lapsen ja antaa hänet näiden kasvatettavaksi. Tällä hetkellä hedelmöityshoitolaki kieltää hoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa ottolapseksi.

Ulkoministeriön julkaiseman ohjeistuksen mukaan ministeriö ei suosittele riskien vuoksi sijaissynnytyksiä ulkomailla. Keskustanuorten mielestä yksinkertaisinta olisi sallia sijaissynnyttäminen Suomessa.

- Sijaissynnytys koskisi vain muutamia kymmeniä suomalaispareja, mutta kyse on heidän elämässään suuresta asiasta. Jos pariskunnan lähipiirissä on ihminen, jolla on halu auttaa ja siihen on lääketieteelliset mahdollisuudet, ei lain tulisi olla asian esteenä. Kaupallisia sijaissynnytyksiä eli niin kutsuttua kohdunvuokrausta ei pidä sallia, Säkkinen täsmentää.

Keskustanuorten mielestä neuvontaa sekä tukea olisi tarjottava jo ennen toimenpiteiden aloittamista, koko raskauden ajan ja lapsen syntymän jälkeen kaikille osapuolille. Sijaissynnyttäjän ja tulevien vanhempien tulisi myös käydä läpi psykologiset soveltuvuustestit ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Keskustanuorten piirijärjestö on jättänyt aiheesta aloitteen Keskustan puoluekokoukselle, joten puolue linjaa kantansa aiheeseen kesällä.