Koskenkorvan kaavalaajennuksella tilaa tuulipuistolle

Koskenkorvan yleiskaava-alueen laajentaminen mahdollistaa sen, että alueelle voidaan toteuttaa tuulivoimapuisto.

Koskenkorvan yleiskaava-alueen laajentaminen mahdollistaa sen, että alueelle voidaan toteuttaa tuulivoimapuisto.

EPV Tuulivoima Oy on esittänyt kaavan laajentamista. Neuvottelujen perusteella yleiskaavaluonnokset on laadittu alkuperäistä kaava-aluetta laajemmalle alueelle, johon on luonnoksissa osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle saa sijoittaa tuulipuiston.

Tekninen lautakunta hyväksyi sopimuksen yleiskaava-alueen laajentamisesta. Samalla hyväksyttiin se, että EPV Tuulivoimalta peritään kaavan laajentamisesta johtuvia korvauksia 9500 euroa.