Kuortaneen tuloveroprosenttina säilynee 21

Kuortaneen kunta on pitämässä tulo- ja kiinteistöveroprosenttinsa kuluvan vuoden tasolla.

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kuortaneen tuloveroprosentti olisi 21,00 myös vuonna 2020.

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on täten tulossa yhä 0,93, vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 0,45 ja muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,05.

Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistövero olisi vastedeskin nolla. Lisäksi rakentamattomalle rakennuspaikalle ei aiota määrätä erikseen veroprosenttia.

Talousarvion valmistelussa on jo käytetty kunnanjohtaja Pentti Turusen esittämiä veroprosentteja.

Kuortaneen kunnan talousarvion tämän hetken valmistelutilanteessa on arvioitu vuoden 2020 verokertymäksi reilut 11,4 miljoonaa euroa, joka perustuu Kuntaliiton kuntakohtaiseen ennusteeseen.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanteessa on vuosikate nyt plussalla noin 711 000 euroa, kun taas tilikauden tulos on alijäämäinen noin 554 000 euroa.

Nettoinvestointien määrä on tämän hetken valmistelutilanteen mukaan ensi vuonna päälle 2,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 yli 3,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 nettoinvestoinnit olisivat noin 0,8 miljoonaa euroa.

Kommentoi