Kyrkösjärven vesivoimalaitos toimii jälleen, päämuuntaja saatiin korjattua

SEINÄJOKI

Seinäjoen Energian Kyrkösjärven vesivoimalaitos käynnistettiin tiistaina iltapäivällä, kun kaksi viikkoa sitten rikkoutunut voimalaitoksen päämuuntaja saatiin korjattua.

Alkuperäinen muuntaja vuodelta 1980 on todettu huonokuntoiseksi ja uusi muuntaja on tilattu. Se asennetaan kesäkuussa 2020.

Kyrkösjärven voimalaitoksen päämuuntajan rikkoutuminen vaikutti Seinäjoen alueen vesien hallintaan kahden viikon ajan.

Tämän ajan Kyrkösjärven tekojärven yläpuolelta tulevat Seinäjoen vedet juoksutettiin Rengon padolta vanhan Seinäjoen uoman kautta Kyrönjokeen.

Nyt vesijärjestelyissä on palattu normaaliin käytäntöön eli pääosa Kyrkösjärven yläpuolisista Seinäjoen vesistä johdetaan Kyrkösjärveen. Vedet palautuvat voimalaitoksen tunnelin kautta Seinäjokeen Mallaskosken kohdalla.

Kyrkösjärven ohittavan Seinäjoen vanhan uoman virtaama pienenee tavanomaiselle talviaikaiselle tasolleen.

Asiasta tiedottaa Ely-keskus.

Kommentoi