Lakeuden Etappi tutki ihmisten roskapusseja ja selvitti: Peräti 97 prosenttia poltettavan jätteen koostumuksesta on oikein lajiteltu – Näissä kohdissa olisi kuitenkin vielä parantamisen varaa

Lakeuden Etapin tekemän jäteanalyysin perusteella 97,1 painoprosenttia kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastian sisällöstä on oikein lajiteltu, ja näin ollen soveltuvaa energiana hyödynnettäväksi.

Etappi tutki jätteen laadun selvittääkseen, mitä kotitaloudet laittavat jäteastiaan.

Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2017, jolloin oikein lajitellun jätteen osuus oli 94,5 prosenttia – kotitalouksien kierrätyksessä on siis tapahtunut muutos parempaan suuntaan.

– Suurin osa kotitalouksien jätteistä on oikein lajiteltu. Eniten jäteastiat sisältävät erilaista likaista muovia, kartonkia ja pahvia, kertoo käsittelypäällikkö Marko Knuuttila Etapista.

Jäteastiaan päätyvästä muovista noin 85 prosenttia on muovipakkauksia.

Etappi aikoo aloittaa muovipakkausten erilliskeräyksen isoimmilta taloyhtiöiltä vuoden 2020 alussa ja järjestää maksuttoman keräyksen jäteasemille, jotta muovipakkaukset saataisiin paremmin kierrätykseen.

Biojätteen osuus jäteastian sisällöstä on edelleen vähentynyt, ja sen toivotaan vähenevän myös jatkossa. Poltettavan jätteen joukossa oli biojätettä 31 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 33. Määrä noudattaa valtakunnallista keskitasoa.

Knuuttila muistuttaa, että jos taloyhtiössä on biojätteen erilliskeräys järjestettynä, niin on tärkeää, että kaikki asukkaat sitä myös käyttäisivät.

Metalli, lasi ja sähkölaitteet vähenivät

Energiana hyödynnettäväksi soveltumatonta jätettä oli roskapusseissa 2,9 prosenttia, eli myös väärin lajiteltua jätettä päätyy kodin jäteastiaan. Sen osuus on kuitenkin vähentynyt.

Esimerkiksi metallin, lasin ja sähkölaitteiden osuus roskapusseissa oli hieman vähentynyt.

Metallia löytyi poltettavasta jätteestä 1,3 prosenttia, kun sitä kaksi vuotta sitten oli 2,1 prosenttia. Lasin määrä oli vähentynyt ollen 0,9, kun viime tutkimuskerralla se oli 1,4. Etappi on lisännyt metalli- ja lasipakkausten erilliskeräystä kiinteistöiltä.

Sähkölaitteiden määrä poltettavan jätteen seassa oli 0,30 prosenttia ja edelliskerralla 0,60.

Vaarallisen jätteen määrä jäteastioiden sisällöstä oli 0,13 prosenttia. Kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 0,15 prosenttia, joten tulos on liki sama. Seasta löytyi edelleen esimerkiksi lääkkeitä ja paristoja. Lääkkeille on apteekeissa Etapin järjestämä maksuton vastaanotto, ja paristoja kerätään kaupoissa.

Miten roskapussit tutkittiin?

Jäteanalyysissä selvitettiin kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastioiden sisältö ja eri jätelajien osuus jätekuormissa. Yhteensä 65 jäteauton kuormat analysoitiin siten, että kaikista toimialueen kunnista saatiin näytteitä. Kuormista otettiin kokoomanäytteet, jotka lajiteltiin ja punnittiin.

Tutkimus tehtiin jätehuoltokeskuksen siirtokuormaukseen tuoduista kotitalouksien jätteistä. Yhteensä jätettä punnittiin noin 1 360 kiloa.

Etapin jätetutkimus tehtiin valtakunnallisen Laatujäte-hankkeen suosituksen mukaisesti, joten tulos on valtakunnallisesti vertailukelpoinen.

Tutkimuksen tulokset tiedotti Lakeuden Etappi.

Kommentoi