Lappajärveltä avustusta Venäjälle

Lappajärven kunta antaa avustusta 300 euroa Venäjän Karjalassa sijaitsevalle ystävyyskunnalleen Pudozhille. Ystävyyskunta on yhteinen Alajärven ja Vimpelin kanssa.


Kunnanhallitus esitti maksun ehdoksi, että myös Alajärvi ja Vimpeli avustavat vastaavalla summalla, joka on tarkoitettu käytettäväksi Pudozhin lasten hyväksi.