Merja Leino nimettiin Atria-konsernin vastuullisuusjohtajaksi

Merja Leino on nimitetty 1. syyskuuta 2019 alkaen Atria-konsernin vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi.

Leinolla on pitkä työura Atrialla erilaisissa tehtävissä. Hän on aikaisemmin työskennellyt Atria Suomen laadusta, tuoteturvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaavana johtajana.

Hän on toiminut myös Atria Suomen kuluttajapakatun lihan liiketoiminnasta, siipikarjaliiketoiminnasta sekä valmisruokaliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Atria-konsernin vastuullisuusjohtajana Leino vastaa Atrian liiketoimintojen vastuullisuuden kehittämisestä edelleen ja vastuullisuustyön toimeenpanosta.

Leino on Atria-konsernin johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Juha Gröhnille.

Kommentoi