Miksi lunta ei saa kolata naapurin tontille?

Puhelinsoitto oikeustieteen professorille Ari Ekroosille osoitti, että lumen juridiikkaan löytyy monta näkökulmaa.

Puhelinsoitto oikeustieteen professorille Ari Ekroosille osoitti, että lumen juridiikkaan löytyy monta näkökulmaa.

Tänäkin talvena moni omakotitalon omistaja on tarttunut lumikolaan. Yleensä lumet kasataan oman kotitalon pihalle.

Kaupunkilaisjärki sanoo, että lunta ei saa kasata naapurin tontille. Mutta mikä laki sen kieltää?

Ari Ekroos toimii ympäristö- ja energiaoikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Hän löytää vastauksen nopeasti.

-Kyseessä on hallinnan loukkaus. Jos kasaa lunta naapurin tontille, siinä itse asiassa otetaan haltuun toiselle kuuluvaa aluetta lumen tilapäistä varastointia varten.

-Rikoslaki kieltää ottamasta haltuun toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennusta tai sen osaa, Ekroos toteaa.

Hallinnan loukkauksen perusmuodossa rangaistukseksi on säädetty sakko tai enintään kolme kuukautta vankeutta. Rikoksena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

Entinen lumi voi aiheuttaa vahinkoa

Lumi on itse asiassa pieniä jääkiteitä. Jäätynyt vesi muuttuu keväällä juoksevaan olomuotoon. Silloin entinen lumi voi aiheuttaa vahinkoa.

-Jos naapurin tontille kasattu lumi sulettuaan vahingoittaa hänen kellariaan, voi joutua korvaamaan vahingot. Vahingon kärsijän pitää tietysti löytää näyttö sille, että syynä olivat nimenomaan naapurin luvatta tuomat lumet.

Omaan pihaansa kukin saa jättää sellaiset kinokset kuin haluaa. Silti esimerkiksi tontille johtavan kulkutien kunnossapitoon velvoittaa laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta.

-Siinä laissa muun muassa säädetään, mitä yleisiä alueita tontinomistajan on pidettävä lumettomana ja jäättömänä. Jos täytyy pitää omalta kohdalta katu puhtaana, niin ei siihen tietenkään saa kasata luntakaan.

-Kunta voi ottaa tontinomistajilta itselleen kunnossapitovastuuta, joten katujen puhtaanapidosta on erilaisia käytäntöjä eri puolilla Suomea.

Lumi ei ilmeisesti ole jätettä

Siihen Ekroos suhtautuu epäilevästi, että lumi olisi jätelaissa tarkoitettua jätettä.

-Jätteen määritelmään sisältyy, että ainetta tai esinettä olisi ensin käytetty. Lunta harvemmin käytetään mihinkään.

Jätelaissa on kuitenkin kielletty roskaaminen, ja lumessa voi olla roskia. Roskaaja on velvollinen puhdistamaan sotkemansa alueen. Törkeissä tapauksissa siivoamaan määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Katolle kasaantuneeseen lumeen saattaa tulla sovellettavaksi vuodelta 1920 peräisin oleva laki eräistä naapuruussuhteista.

-Naapuruussuhdelain mukaan katto, joka viettää toisen maalle, on tehtävä niin, ettei vesi räystäältä sinne tipu. Naapurukset voivat sopia asiasta toisinkin.

-Sen lain perusteella taidetaan useammin riidellä naapurin alueelta tunkeutuvista oksista ja juurista, naurahtaa Ekroos.

Hän ottaa esille myös järjestyslain. Omistajan pitää huolehtia, ettei rakennuksesta putoava lumi tai jää aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Lunta voi varastaa

Lisäksi lunta voi pohtia omistusoikeuden näkökulmasta. Taivaalta leijailevat hiutaleet muuttuvat alas ehdittyään maan omistajan omaisuudeksi.

Lumihanki on ilmeisesti osa-oikeudellisin termein ainesosa-sitä kiinteää omaisuutta, jonka päällä se lepää. Kun lumen siirtää pois omalta maalta, siitä tulee irtainta omaisuutta. Periaatteessa lunta voi siis varastaakin.

-Mutta lunta ei yleensä voi omistaa sen sulamisen jälkeen. Vettä nimittäin voi omistaa lähinnä kaivossa, lähteessä tai tekolammikossa.

-Vesilain mukaan järven vettä tai pohjavettä ainoastaan vallitaan. Esimerkiksi jakokunta voi omistaa järvenpohjan, mutta se vain vallitsee pohjan päällä lainehtivaa vettä.

Puhuessaan veden vallitsemisesta professori Ekroos alkaa jo nauraa. Hän tietää, että sukeltaminen syvemmälle veden juridiikkaan ei enää mahtuisi sanomalehden sivulle.