No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet

VAASA

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa Vaasan keskussairaalan potilasturvakeskuksen nimen asianmukaisuuteen.

Keskuksen nimeksi annettiin alun perin No-Harm Center.

Keskuksen nimi on nyt olemassa molemmilla kansalliskielillä: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet. Esimerkiksi tiedottamisessa on tarkoitus käyttää kumpaakin kansalliskieltä.

Lue lisää: Mikä ihmeen No-Harm Center? – Turvakeskuksen kankea nimi nosti kritiikkimyrskyn somessa, myös Kotus sätti Vaasan keskussairaalaa epäonnistumisesta

Oikeusasiamiehellä on aiemmin ollut vastaava tapaus käsiteltävänään. Silloin oikeusasiamies katsoi, että yksikielisen terveydenhuollon yksikön nimi "Stroke Unit" ei ollut hyvää hallintoa eikä kielellisiä oikeuksia koskevan sääntelyn mukainen. Yksikön nimestä tuli aivoverenkiertohäiriöyksikkö.

Tässä tapauksessa esitetyt johtopäätökset pätivät lähtökohtaisesti myös No-Harm Centeriin.

Oikeusasiamies piti Vaasan keskussairaalan toimenpiteitä nimenvaihdoksesta asianmukaisina, eikä asia edellytä oikeusasiamieheltä enää toimenpiteitä.

Lisää aiheesta

Kommentoi