Opiskelijat ja ikäihmiset kehittävät hoitoalan koulutusta

Seinäjoen ja lähiseutujen ikäihmiset auttavat kehittämään hoitotyön koulutusta. Pyrkimyksenä on ottaa ikääntyneiden tarpeet nykyistä paremmin huomioon. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteisen koulutusviikon tavoitteena on lisätä sairaanhoitajaopiskelijoiden ymmärrystä ikääntymisestä ja heidän kiinnostustaan työskennellä iäkkäiden hoitotyössä.

Kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten mukaan terveysalan opiskelijoiden kiinnostus työskennellä iäkkäiden parissa on vähäistä. Perusterveydenhuollossa ja pitkäaikaishoidossa tehtävä hoitotyö ei houkuttele.

- Vetovoimaisimpia alueita ovat esimerkiksi lasten ja nuorten hoitotyö sekä erikoissairaanhoidon akuutti hoitotyö, jossa potilaskontaktit ovat tavallisesti lyhyitä, Turun yliopiston hoitotieteen tohtorikoulutettava Sanna Koskinen sanoo.

Turun yliopiston hoitotieteen ja SeAMK Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden mukaan terveysalan koulutukseen on luotava uusia opetusratkaisuja, jotta suunta muuttuisi.

Yksi uusista avauksista on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tällä viikolla sairaanhoitajaopiskelijoille toteutettava koulutusviikko. Viikon aikana noin 30 yli 70-vuotiasta henkilöä Seinäjoelta ja lähikunnista toimivat ikääntymisen asiantuntijoina.

Niin sanottuja kokemuskouluttajia on käytetty terveysalan koulutuksessa jonkin verran ja etenkin ulkomailla. Suomessa ikäihmisten osallistumisesta opetukseen on kuitenkin olemassa vain vähän tutkittua tietoa.

- Seinäjoen koulutusviikko on osa isompaa tutkimusta, jossa tutkitaan uuden opetusratkaisun vaikuttavuutta opiskelijoiden uravalintaan. Samanlainen koulutusviikko toteutetaan myöhemmin tänä vuonna myös eräissä muissa ammattikorkeakouluissa. Tutkimustuloksia hyödynnetään sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisessä, Turun yliopiston hoitotieteen tohtorikoulutettava Sanna Koskinen sanoo.

Samalla, kun opiskelijat pääsevät keskustelemaan ikäihmisten kanssa ja kuulemaan heidän kokemuksistaan, ikäihmiset pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osallistumalla koulutuksen toteutukseen.

Viikon aikana käsitellään erilaisia aiheita, esimerkiksi sukupolvien samanlaisuutta ja erilaisuutta, ikääntymisen yksilöllisyyttä, elämän muuttumista sairauden kohdatessa, asiakaslähtöistä hoitotyötä ja ikäihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.