Pohjanmaan uuteen metsäneuvostoon on nimetty 14 jäsentä

Pohjanmaalle on nimetty uusi metsäneuvosto toimikaudelle 2019–2023.

Metsäneuvostossa on 14 jäsentä, jotka edustavat metsiin liittyviä toimialoja, julkishallintoa ja sidosryhmiä.

Maa- ja metsätalousministeriö nimittää metsäneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan Metsäkeskuksen esityksen perusteella.

Metsäneuvoston tehtävänä on edistää metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa yhteistyötä. Tehtävää toteutetaan osaltaan alueellisen metsäohjelman kautta, jonka laatiminen, hyväksyminen ja toteutumisen seuranta on metsäneuvoston vastuulla.

– Metsäneuvostot tekevät tärkeää työtä. Jäsenet edustavat monipuolisesti metsien käytön eri ulottuvuuksia eli metsien taloudellista, ekologista ja sosiaalista käyttöä. Metsäneuvostoissa muodostetaan yhteistä näkemystä tarvittavista metsäalan kehittämistoimenpiteistä. Metsäneuvostojen työssä esille nousevat varmastikin muun muassa ilmastoasiat, metsänhoidon taso ja metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat, kertoo Metsäkeskuksen aluejohtaja Karen Wik-Portin.

Metsäneuvoston uusi toimikausi alkaa 15.5.2019 ja se kestää neljä vuotta.

Uudet jäsenet ovat Kristian Karlsson, Stefan Pellas, Thomas Sundqvist, Harriet Sundholm, Anders Lillandt, Jan Slotte, Christine Bonn, Karin Kainlauri, Leena Rinkineva-Kantola, Henrik Östman, Robert Lindqvist, Mats Söderlund, Anita Storm sekä Johan Byggmästar.

Kommentoi