Pukinjärvi puhdistetaan lietteellä ja ruoppauksella

Saastunutta Pukinjärveä puhdistetaan ja ruoppausta valmistellaan parhaillaan Vaasassa.

vaasa Saastunutta Pukinjärveä puhdistetaan ja ruoppausta valmistellaan parhaillaan Vaasassa.

Maanantaina järvelle tuotiin ruoppauslautta, josta ruiskutetaan pohjaan Stormossenilta saatavaa kaatopaikkalietettä. Sitä syntyy siellä biokaasulaitoksen sivutuotteena.

Kemiran Vaasan tehtaan johtajan Mervi Taluksen mukaan kaatopaikkaliete sitoo järven pohjassa olevia raskasmetalleja, arseenia ja muita haitallisia aineita niin, etteivät ne pääse enää liukenemaan veteen tai ainakin ne muuttuvat huonosti liukeneviksi. Silloin ne eivät leviä Vaasan edustan merielueille.

Prosessista puhutaan sulfidoimisena.

- Metallien biologisen sulfidoinnin on todettu toimineen hyvin, sanoo ympäristöneuvos Hannu Kokko ympäristöluvan Kemiralle myöntäneestä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Pukinjärven alueella on ollut teollista toimintaa yli sadan vuoden ajan. Etenkin 1950-60-luvuilla sinne johdettiin jätevesien mukana suuret määrät arseenia, raskasmetalleja ja haitallisia orgaanisia aineita. Järven pohjassa on 60-70 tonnia arseenia, 10-20 tonnia kromia ja 1-3 tonnia kuparia.

Kaatopaikkalietettä ruiskutetaan koko järven pohjaan, jonka jälkeen alkaa sen ruoppaaminen.

- Pohjasta nostetaan imuruoppauksella ylös 35 000 kuutiota kaikkein saastuneinta materiaalia. Se kerätään kahteen alueelle rakennettavaan altaaseen. Altaiden rakentaminen alkaa piakkoin, kertoo Talus.

Kemiralla tehdään parhaillaan maanrakennustöitä kuivausaltaita varten.

Ruoppauksella järven arseenista ja raskasmetalleista kyetään poistamaan 60-90 prosenttia ja orgaanisista haitallisista aineista yli 90 prosenttia.

Pohjasta nostettu massa kuivatetaan altaissa, jonka jälkeen sen sisältö tutkitaan. Tulosten perusteella päätetään, minne se kuljetetaan loppusijoitukseen.

- Se menee joko hyötykäyttöön tai sitten ei. Se selviää tutkimuksissa, jotka Ekokem Palvelu Oy tekee, Talus sanoo.