Sunnuntaista alkaen lisää junavuoroja Seinäjoen ja Ähtärin väliseen liikenteeseen - junat on nimetty Pandalinoiksi

Seinäjoki–Alavus–Ähtäri-välin junavuorojen määrä lisääntyy merkittävästi joulukuun 15. päivästä alkaen.

Vuorotarjontaa on kehitetty palvelemaan muun muassa työmatka- ja matkailuliikennettä, ja aikataulurakennetta on muutettu. Välille tulee lisäksi liikenteeseen kaksi uutta junavuoroa arkiaamuina, ja viikonloppuun tulee lisävuoroja.

Yhteysvälin junat on nimetty Pandalinoiksi. Pandalino-nimen käyttämisen nähdään lisäävän yhteysvälin raideliikenteen tunnettavuutta ja tuovan esille alueen matkailukohteiden hyvää saavutettavuutta raiteilla.

– Uuden aikataulukauden myötä erityisesti opiskelijat, työmatkapendelöijät ja matkailijat saavat paremmin tarpeitansa vastaavat junayhteydet käyttöönsä. Toivon, että nämä huomattavat parannukset aikatauluissa näkyvät myös tämän yhteysvälin matkustajamäärien kasvussa, sanoo Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki.

Alavuden vs. kaupunginjohtaja Liisa Heinämäen mukaan uusi ostosopimus parantaa alueen raideliikenteen mahdollisuuksia.

– Vuorotarjonta parantaa ostos- ja matkailupalveluihin liittyvää asiointia alueella. Suorat yhteydet Tuurin kauppakylän kulmalle mahdollistavat autottoman asioinnin monelta suunnalta. Myös työmatka- ja opiskelijaliikenteen lisääntyminen on tärkeää alueelle, Heinämäki toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä sopivat kuluvan vuoden keväällä ostoliikennesopimuksella toteutettavasta junaliikenteestä vuonna 2020. Uusi sopimus lisää lähiliikenteen junavuoroja maakunnissa ja on aiempaa läpinäkyvämpi.

– Läpinäkyvyys tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että junavuorojen suunnittelussa VR kuunteli myös kuntien tarpeita ja toiveita entistä paremmin. Eli suunnittelu oli osallistavaa, kiittelee suunnittelujohtaja Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Junaliikennepilotin kalusto- ja infrakustannuksista vastaa kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR. Maakunnan liitto ja ratavarren kaupungit osallistuvat muun muassa yhteysvälin markkinointi- ja asemanseutujen kehittämiskuluihin.

Ostosopimuksella valtio sitoutuu ostamaan VR:ltä junaliikennettä 1.1.–31.12. 2020 välisenä aikana. Sopimuksessa on mukana jatko-optio, joka antaa osapuolille mahdollisuuden jatkaa sopimuksen voimassaoloa 19. kesäkuuta 2022 saakka. Velvoiteliikennesopimus päättyy 14. joulukuuta 2019, ja kauko- ja lähiliikenteen ostamista koskevan sopimuksen voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2019.

Saartenoja korostaa, että uusittu ostosopimus on vasta alku alueen junaliikenteen kehittämiseen.

Seinäjoelta lähtee jatkossa juna maanantaista perjantaihin kello 5.25, ja se on Alavudella kello 5.57, Tuurissa kello 6.04 ja Ähtärissä kello 6.19.

Maanantaista sunnuntaihin Seinäjoelta lähtevät junat kello 9.12 ja kello 16.52, ja junat ovat Alavudella kello 9.44 ja kello 17.24, Tuurissa kello 9.51 ja kello 17.31, Ähtärissä kello 10.06 ja kello 17.46 sekä Eläinpuisto Zoossa kello 10.13 ja kello 17.53. Nämä molemmat junavuorot matkaavat aina Jyväskylään saakka.

Perjantaisin ja sunnuntaisin on matkassa Seinäjoelta kello 23.14 lähtevä juna, joka pysähtyy Alavudella kello 23.45, Tuurissa kello 23.52 ja Ähtärissä kello 0.07.

Vastaavasti Seinäjoelle saapuu maanantaista perjantaihin kello 7.29 juna, joka on pysähtynyt Ähtärissä kello 6.35, Tuurissa kello 6.50 ja Alavudella kello 6.57.

Jyväskylästä matkaan lähteneet kaksi junavuoroa liikennöivät maanantaista sunnuntaihin niin, että ne ovat Eläinpuisto Zoossa kello 14.01 ja kello 21.26, Ähtärissä kello 14.08 ja kello 21.33, Tuurissa kello 14.23 ja kello 21.48 ja Alavudella kello 14.30 ja kello 21.55 sekä Seinäjoella kello 15.02 ja kello 22.27.

Maanantaisin ja lauantaisin on kulussa juna, joka lähtee Ähtäristä kello 0.13 ja on Tuurissa kello 0.28, Alavudella kello 0.35 ja Seinäjoella kello 1.07.

Kommentoi