Tandem-opiskelu rohkaisee juttelemaan vieraalla kielellä

Katri Karjalainen aikoo kirjoittaa käsikirjan, jossa kerrotaan miksi suomenkielisen pitäisi puhua ruotsinkielisen kanssa kahdestaan.

Kieltä oppii parhaiten puhumalla. Monikielisyysinstituutin johtaja, tutkija Katri Karjalainen tietää, että vanhassa väitteessä on vinha perä.

Karjalainen toimii koordinaattorina Vaasan yliopiston, Åbo Akademin ja Vaasan lukioiden yhteisessä hankkeessa, jossa lukionuoria rohkaistaan juttelemaan oppitunneilla toisilleen toista kotimaista kieltä, siis suomea tai ruotsia.

Periaatteena on, että äidinkielenään ruotsia puhuva auttaa suomenkielistä juttukaveriaan keskustelemaan ruotsiksi, ja suomenkielinen auttaa ruotsinkielistä puhumaan suomea. Opettajat seuraavat pareja sivusta ja auttavat, jos apua tarvitaan.

Karjalaisen mukaan tämän, ns. tandem-oppimismenetelmän tulokset ovat olleet lupaavia. Kun nuoret pääsevät harjoitusparinsa kanssa puhumaan itseään kiinnostavista aiheista, karttuu uskallus kuin huomaamatta.

– Puhuttu kieli harjaantuu. Opiskelijoilta on tullut palautetta, että heidän rohkeutensa on lisääntynyt. He huomaavat, että minähän pärjään. Se lisää innostusta kielen opiskelua kohtaan.

 

Luokkahuoneissa nuoret kirjoittavat myös tekstejä toistensa avustamina. Harjoitustehtäviä tehdään ajoittain myös koulun ulkopuolella. Treenausta voi olla esimerkiksi se, että ruotsinkielinen nuori vie suomenkielisen omiin harrastuksiinsa.

– Ajatuskieli ei kuulu vain luokkaan. Se kuuluu kaikkeen elämään, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukaan tandem-opiskelusta on ollut myös se ilo, että suomen- ja ruotsinkieliset nuoret ovat hakeutuneet toistensa seuraan aiempaa innokkaammin.

– Yleensähän he ovat koulussa aika erillään toisistaan, mutta näin he tutustuvat toisiinsa.

Mutta miten tutkija liittyy lukioiden kieltenopetukseen? Luokkiin on asennettu kamerat, joiden kautta tutkijat voivat seurata opetusta, Karjalainen paljastaa. Havaintoja hyödynnetään artikkeleissa ja opinnäytteissä, joita on tekeillä jo nyt.

– Lopuksi tehdään käsikirja, jossa kerrotaan mitä tandem-oppiminen on ja miten se sopii koulujen opetussuunnitelmiin.

 

Vaasa on tandem-oppimismenetelmän käyttäjänä pilottikaupunki. Ensimmäisenä sitä alettiin hyödyntää 2000-luvun alussa kielikursseilla Arbiksessa. Alun perin kyseessä on saksalaisranskalainen idea.

– Olin vierailulla Sveitsissä, jossa tandem-oppimista oli kouluissa jo 1990-luvulla. Ajattelin, että miksei meilläkin! Opettajat Vaasassa innostuivat hankkeesta heti. Myöhemmin mukaan tuli myös tutkimuspuoli.

Tandem-oppimista väitöksessään (2011) tutkinut Karjalainen haaveilee, että tulevaisuudessa kielten opiskelussa hyödynnettäisiin yhä enemmän myös teknologiaa.

– Meillä on hirveän hyviä teknologisia apuvälineitä. Ne voisivat tuoda opetukseen jotakin uutta.

JOHANNA JURKKA

Minä ja tiede -luento: ti 16.9. Seinäjoki ja to 18.9. Vaasa: FT, projektinjohtaja Katri Karjalainen kertoo tandem-menetelmästä ja kielen opettamisen uutuuksista.

Avaus: Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa, yliopiston rehtori Matti Jakobsson, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joakim Strand.

Muut Minä ja tiede -luennot: ti 21.10 Seinäjoki ja to 23.10 Vaasa: KTM, tutkija Susanna Kultalahti: Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin Y-sukupolvi.

Ti 11.11. Seinäjoki ja to 13.11. Vaasa: Yliopistonlehtori, dosentti Seija Ollila ja tutkija Fredrica Nyqvist: Millainen on hyvä vanhuus?

Ti 9.12. Seinäjoki ja to 11.12. Vaasa: Tutkijatohtori Petri Välisuo: Paljon melua tuulivoimaloista?