Tienpidossa ei käytännön kansalaisaktivismi ole suotavaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei katso hyvällä, jos yksityiset kansalaiset ryhtyvät omin toimin kunnostamaan yleisiä teitä.

– Kyse on liikenneturvallisuudesta, joten henkilöillä pitää olla asianmukaiset varusteet. Tieturvakurssikin täytyy olla käytynä, jos tiealueella työskentelee, muistuttaa aluevastaava Veijo Rajamäki ely-keskuksesta.

– Jos pääurakoitsija solmii aliurakoita, ely-keskus seuraa myös näiden tahojen ja työntekijöiden edellytyksiä työhön sekä perehdytystä tienpitoon. Myös kaluston asianmukaisuuden tarkastus täytyy tehdä ennen töihin ryhtymistä, ja kalustossa pitää olla säädösten mukaiset varoitusvilkut muiden tienkäyttäjien huomion kiinnittämiseksi.

Yksityisten käyttämät sorat ja murskeet saattavat myös olla järeydeltään jotain muuta kuin väylälle saisi tuoda.

REIJO HEIKKILÄ

Kommentoi