Vaasan kaupungin yt-neuvottelut käynnistyivät vappuaattona

Vaasan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty tiistaina ensimmäisellä yhteistyöryhmän kokouksella.

Kokouksessa käytiin läpi perusteet, miksi haastavaan taloustilanteeseen on päädytty.

- Vaasa sai viime vuonna verotuloja merkittävästi vähemmän kuin Kuntaliitto ja Verohallinto olivat etukäteen arvioineet Kilpailukykysopimuksen tuottavan. Jotta kaupungin talous saadaan oikealle uralle ja kertyneet alijäämät katettua, päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 17.4. aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Vaasan kaupungilla talouden tasapainottamiseksi, kertoo talousjohtaja Jari Karjalainen.

Kaupunginhallitukselle esitettiin tuolloin, että talouden sopeuttamistavoitteeksi asetetaan 25 miljoonaa euroa. Työvoiman vähentämistä koskevalla yhteistoimintamenettelyllä tavoitellaan 15 miljoonan euron kustannussäästöä vuoden 2020 loppuun mennessä ja tämän jälkeen 10 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä. Lopullisen säästösumman määrittelyssä huomioidaan 6.5. kokoontuvan valtuuston päätettäväksi tuleva säästöpaketti.

Toimialajohtajat esittelivät kokouksessa myös eri toimialojen säästöesitykset.

- Neuvotteluissa otamme esitetyt säästöt uudelleen tarkasteluun. Pohdimme yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi, kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo.

Yhteistoimintalaki velvoittaa aloittamaan työpaikalla yhteistoimintamenettelyn taloudellisista tai tuotannollisista syistä, jos ne koskevat vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista 90 päivän ajaksi. Nämä seikat sekä euromääräiset säästötavoitteet tulevat esille myös neuvotteluesityksessä. Yhteistoimintaneuvotteluja käydään vähintään kuusi viikkoa, ja ne koskevat Vaasan kaupungin koko henkilöstöä.

Kommentoi