Vaasan Sähköverkko investoi 13 miljoonaa seudun sähköverkkoon – Maakaapeloinnit aloitetaan kevään aikana Vaasassa, Mustasaaressa ja Laihialla

Vaasan Sähköverkko investoi tänä vuonna 13 miljoonaa euroa alueen sähköverkon kehittämiseen, yhtiö tiedottaa.

Toimenpiteillä on tarkoitus parantaa toimitusvarmuutta ja uusia käyttöikänsä päässä olevaa verkkoa. Merkittävimmät verkostotyöt ovat kaapelointihankkeita ja ne tuovat reilut 4 000 uutta asiakasta sähköverkon piiriin.

Kaapelointihankkeissa ilmajohtoja siirretään maan suojiin pois säiden armoilta. Kaapelointeja tehdään Vaasassa, Laihialla ja Mustasaaressa.

Rakennustöiden on suunniteltu alkavan helmikuussa Sundomissa, Hulmilla, Korsbäckissa ja Rimalissa, huhtikuun aikana Ylipäässä ja Jungsundissa toukokuussa.

– Maakaapelia rakennetaan vuoden aikana yhteensä 215 kilometriä ja uusia puistomuuntamoita pystytetään 115 kappaletta. Investointien työllistävä vaikutus alueella on merkittävä ja vastaa noin 120 henkilötyövuotta, toteaa projektipäällikkö Kai Pokela.

Yhtiö työllistää kaapelointitöillään paikallisia sähkö- ja maakaivuu-urakoitsijoita. Lisäksi pohjalaiset yhtiöt toimittavat sille komponentteja ja muuntamokoppeja Kurikasta, Pietarsaaresta ja Vaasasta.

Uusi kaapeliverkko palvelee seuraavat 50 vuotta

Uuden kaapeliverkon odotetaan palvelevan jopa seuraavat 50 vuotta. Kaapelointi kasvattaa verkon kapasiteettia ja sen on tarkoitus vastata uusiutuvan sähköntuotannon ja sähköautoilun tuomiin tarpeisiin.

– Näillä toimenpiteillä parannetaan merkittävästi asiakkaidemme sähkönsiirron häiriöttömyyttä, Pokela kertoo.

Säävarmaverkko vastaa valtakunnalliseen toimitusvarmuusvaatimukseen

Valtakunnallisena tavoitteena on, että vuoteen mennessä 2028 sähkökatkot ovat asemakaava-alueella enimmillään kuuden tunnin ja muualla enintään 36 tunnin mittaisia. Yhtiö täyttää valtakunnallisen toimitusvarmuuden määräaikaan mennessä, mutta kaikkia kaapeleita ei siihenkään mennessä tulla maan alle vetämään.

– Kaikkia kaapeleita ei missään nimessä vedetä maan alle, se ei ole kannattavaa. Esimerkiksi pellon reunoilla tai muuten avarilla paikoilla olevia kaapeleita ei kannata maan alle vetää, sillä niillä ei ole myrskyhaittaa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juha Rintamäki.

Maakaapelointi on hidasta ja kallista. Se on kuitenkin säätä vastaan paras ratkaisu sopivilla, esimerkiksi metsäisillä alueilla.

Tällä hetkellä Vaasan Sähköverkon keskijänniteverkosta on maan alla noin 41 prosenttia ja pienjänniteverkosta noin 71 prosenttia. Tänä vuonna alkavat maakaapeloinnit nostavat prosenttiosuuksia 1–2 prosenttiyksiköllä.

Rintamäki on aiemmin arvellut, että vuoteen 2027 mennessä yhtiöllä olisi kaapeloituna 60 prosenttia keskijänniteverkosta.

Verkkoa 100 metriä per asukas

Vaasan Sähköverkon jakelualueen verkon pituus on noin 7 100 kilometriä. Se merkitsee keskimäärin noin sataa metriä ylläpidettävää verkkoa asiakasta kohden.

– Jos kyse olisi puhtaasti kaupunkiyhtiöstä, vertailuluku voisi olla 10–20 metriä verkkoa asukasta kohden. Kainuussa tai Pohjois-Karjalassa vastaava luku on taas 200–300 metriä. Me olemme siis jossain kaupunki- ja maaseutuyhtiön välimaastossa. Tämä näkyy investointien määrässä. Esimerkiksi suurissa kaupungeissa kaapeloinnit on jo tehty kokonaan, meillä työ on jossain siinä välillä, Rintamäki avaa.

Viime vuonna Vaasan Sähköverkko investoi maakaapelointeihin noin 14 miljoonaa euroa, sitä edeltävänä vuonna noin 13 miljoonaa. Loppujen lopuksi investoinnit näkyvät kuluttajan sähkölaskussa sähkönjakelumaksuina. Siirtohinnasta Rintamäki ei Vaasan alueella olisi kuitenkaan huolissaan.

– Olemme tehneet vertailuja ja olemme Suomessa sähkönjakeluhinnoissa keskimääräistä halvempia.

Kommentoi