Välittämisen Koodi -hankkeesta odotetaan uutta työvälinettä

Lasten ja nuorten tukipalvelu Pilarissa moniammatillinen yhteistyö on tiivistä. Uudesta aluehallintoviraston Välittämisen koodi -hankkeesta haetaan lisää tietoa.

– Odotan että hanke ei siirrä vastuuta, sanoo sosiaalityöntekijä Sonja Vuorio Lasten ja nuorten tukipalvelukeskus Pilarista.

Pilariin 13–25-vuotiaat hakeutuvat useimmiten koulun lähettämänä. Kuraattori tai terveydenhoitaja soittaa, kun oppilas on itse paikalla.

Oppilas käy tukipalveluissa aina yhdessä perheen kanssa ainakin kerran, omaiset ovat tärkein tuki kotona.

Vuorio miettii, pitäisikö Välittämisen koodi -järjestelmän kautta ilmoituksen tehnyt taho ilmoittaa autettavalle.

– Nykyään sosiaalityössä yleensä sanotaan yhteydenottajan nimi, jos henkilö tai ilmoittajataho on antanut siihen luvan.

Vuorio pitää hyvänä ajatuksena ilmoittajien rajaamista viranomaisiin, opettajiin ja muihin lasten kanssa työtä tekeviin.

– Naapureilla ja läheisillä on mahdollisuus ottaa yhteys lastensuojeluun soittamalla.

 

Etsivän nuorisotyön tekijöille on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde nuoreen.

– Meillä on vaitiolovelvollisuus, on puhuttava rehellisesti, sanoo Mari Hirsimäki etsivästä nuorisotyöstä.

Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä entistä enemmän, mutta 18 vuotta täyttäneet nuoret saavat itse päättää,

otetaanko yhteys omaisiin tai muihin auttajatahoihin.

– Nuoren päätöstä kunnioitetaan aina.

Lue lisää torstain lehdestä.

Lisää muualla