Wärtsilälle 30 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut Wärtsilä Finland Oy:n työturvallisuusrikoksesta 30000 euron yhteisösakkoon Vaasan tehtaan kiertokankiverstaalla sattuneesta työtapaturmasta. Samassa yhteydessä tehtaan kiertokankiverstaan verstaspäällikölle tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta 30 päiväsakon sakkorangaistus.

Kesällä 2009 Vaasassa tapahtuneessa työtapaturmassa työntekijä sai käteensä vakavan vamman. Työntekijä oli ollut nostamassa moottorin osaksi tulevan kiertokangen alaosaa siirtääkseen sen ns. jigin päälle seuraavaa työvaihetta varten. Käsin tehdyn noston aikana nostettava kappale, jossa oli teräviä metallijäämiä, oli luistanut työntekijän otteesta, jolloin terävä metallijäämä oli aiheuttanut viiltohaavoja hänen ranteeseensa.

Moottorin osa painoi noin 40 kiloa. Nostoja varten oli olemassa nostolaite ja apuvälineet. Niitä ei kuitenkaan käytetty, koska nostettavan kappaleen mitoitusta oli muutettu aikaisemmasta eikä uudenlaiseen kappaleeseen paremmin sopivaa nostoapuvälinettä hankittu. Kyseessä olevaa työtä oli tehty käsinnostoin noin puolentoista vuoden ajan. Työnjohto ei puuttunut käsinnostoihin, vaikka asia oli tiedossa ja myös yhtiön omassa vaarojen arvioinnissa tapaturman vaara oli tunnistettu.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että verstaspäällikkö oli rikkonut työturvallisuusmääräyksiä salliessaan käsinnostot kyseisessä työssä.