Julkisen talouden tasapainotus ei saa vaarantaa väestön terveyttä ja hyvinvointia, katsoo STM

STM:n virkamiespuheenvuoron mukaan terveys- ja hyvinvointierot eivät saa kasvaa nykyisestä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
STM:n virkamiespuheenvuoron mukaan terveys- ja hyvinvointierot eivät saa kasvaa nykyisestä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Julkista taloutta tasapainotettaessa pitää ottaa huomioon toimien vaikutukset väestön työ- ja toimintakykyyn, linjaa sosiaali- ja terveysministeriö ensi vaalikautta pohjustavassa virkamiespuheenvuorossaan. Terveys- ja hyvinvointierot eivät saa kasvaa nykyisestä, ja riittävien mielenterveyspalvelujen tarjonnasta on huolehdittava, ministeriö linjaa.

Lisäksi STM korostaa, että tehtyjen ja alkaneiden uudistusten jatkuvuus tulee turvata. Hyvinvointialueiden toiminta tulee varmistaa ja sosiaaliturvan uudistusten jatkua.

– Palveluiden ja etuuksien jatkuva kehittäminen sekä väestön työ- ja toimintakyvystä huolehtiminen tukevat myös talouden tasapainottamista, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi tiedotteessa.

Toimia talouden tasapainottamiseksi pitää arvioida ottaen huomioon niiden taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset, STM opastaa.

Eriarvoistuminen pysäytettävä

Puheenvuorossaan STM kiinnittää erityistä huomiota mielenterveyden ongelmiin, joista on monella tavoin haittaa ihmisten työkyvylle ja osallisuudelle. Ongelmat näkyvät suoraan esimerkiksi työkyvyn heikkenemisenä, työn tuottavuuden laskuna ja mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden suurena määränä. STM suosittelee, että edistävään ja ehkäisevään mielenterveystyöhön kiinnitetään huomiota ja että väestölle taataan riittävät mielenterveyspalvelut.

– Hyvä mielenterveys on voimavara, joka parantaa työkykyä ja työn tuottavuutta sekä toisaalta vahvistaa niin ihmisten kuin yhteiskunnankin kykyä selviytyä muutoksissa ja kriiseissä, Niemi painottaa.

Ensi hallituskaudella tulisi myös tarttua toimiin, jotta eriarvoistumisen kasvu saadaan vähintään pysäytettyä.

– Eriarvoisuuden kasvu heikentää väestömme työ- ja toimintakykyä sekä aiheuttaa terveydestä ja hyvinvoinnista aiheutuvien kustannusten kasvua tulevaisuudessa. Lisäksi se voi vaarantaa pidemmällä aikavälillä maamme kilpailukykyä ja sisäistä turvallisuutta, STM linjaa.

STM kantaa huolta myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyydestä. Julkiselta sektorilta jää paljon väkeä eläkkeelle samalla, kun ikääntyvän väestön palveluntarve kasvaa. Ratkaisuiksi STM tarjoaa innovatiivisia toimintamalleja, teknologian hyödyntämistä työn veto- ja pitovoiman parantamiseksi sekä ulkomailta tulevan työvoiman esteiden purkamista.

Virkamiespuheenvuoro on STM:n ensimmäinen.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje