Kysely: Useat tuomarit kokeneet epäasiallisia vaikuttamispyrkimyksiä

Monet tuomarit sekä tuomioistuinten valmistelijat ja esittelijät kokevat työtaakkansa liialliseksi. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN
Monet tuomarit sekä tuomioistuinten valmistelijat ja esittelijät kokevat työtaakkansa liialliseksi. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Tuomarit ja oikeuslaitoksen esittelijät ovat huolissaan kohtaamastaan epäasiallisesta käytöksestä sekä epäasiallisista vaikuttamispyrkimyksistä, ilmenee Suomen tuomariliiton kyselystä. Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että tällaiset ilmiöt ovat jonkin verran lisääntyneet viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana.

Kuusi prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi joutuvansa jatkuvasti tai usein epäasiallisen vaikuttamisen eli maalittamisen kohteeksi työnsä vuoksi. Toisaalta lähes kaksi kolmesta eli 63 prosenttia kertoi, että heillä ei ollut tällaisia kokemuksia.

Epäasiallista käytöstä oli kohdannut vielä useampi. Noin 8,5 prosenttia vastaajista kertoi joutuneensa työssään jatkuvasti tai usein epäasiallisen käytöksen, esimerkiksi häirinnän, kohteeksi. Ilman tällaisia kokemuksia kertoi selvinneensä alle puolet eli noin 46 prosenttia.

Tavallisimpia olivat halventava kielenkäyttö, epäasialliset yhteydenotot sekä aiheettomat esteellisyysväitteet ja rikosilmoitukset.

–  Tuloksista on myös pääteltävissä, että joko osassa tuomioistuimia ei ole erillisiä kirjallisia toimintaohjeita epäasiallista vaikuttamista ja käytöstä koskevien tapausten käsittelyä varten tai tiedottamisessa on epäonnistuttu, arvioidaan tuloksista kertovassa raportissa.

Valtaosa tekee harmaata ylityötä

Kyselystä ilmenee myös, että monet tuomarit sekä tuomioistuinten valmistelijat ja esittelijät tekevät töitä sairaana. Lisäksi valtaosa tekee harmaata ylityötä.

Lähes kolme viidestä vastaajasta kertoi tekevänsä töitä aina tai usein ollessaan sairaana. Sairaana työskentelevien osuus on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2019. Taustalla ovat raportin mukaan todennäköisesti pandemian karanteenimääräykset ja lisääntynyt etätyöskentely.

Yli neljä viidesosaa vastaajista työskentelee yli säännöllisen viikkotyöajan, joka oikeuslaitoksessa on 36 tuntia 15 minuuttia. Yli kolmasosa tekee töitä yli 40 tuntia viikossa, noin neljäsosa yli 45 tuntia.

Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi pystyvänsä vain harvoin tai silloin tällöin tasoittamaan ylityötunnit säännölliseen viikkotyöaikaan. Noin joka neljäs kertoi, että ei pysty tasoittamaan tunteja lainkaan.

Lähes puolet ei ehdi koulutukseen

Kaksi kolmasosaa vastaajista pitää työmäärää liian suurena. Heidän mukaansa aikaa ei ole riittävästi asioiden valmisteluun ja tuomioiden kirjoittamiseen. Lähes puolet kertoi, että heillä ei ole aikaa osallistua koulutukseen.

Suomen tuomariliitto teki loppuvuodesta 2021 kyselytutkimuksen, joka osoitettiin hallinto-oikeuksien, hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, markkinaoikeuden, työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden tuomareille, esittelijöille, valmistelijoille ja käräjänotaareille sekä korkeimpien oikeuksien esittelijöille.

Verkkokysely lähetettiin yhteensä hieman yli 1  500 henkilölle, joista runsaat 600 eli noin 40 prosenttia vastasi. Edellinen vastaava kysely tehtiin vuonna 2019.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje