Vihreät sitoutuu vaaliohjelmassaan tasapainottamaan valtiontalouden vuoteen 2035 mennessä

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puhumassa puolueen eduskuntavaaliohjelman julkistustilaisuudessa Helsingissä. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen
Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puhumassa puolueen eduskuntavaaliohjelman julkistustilaisuudessa Helsingissä. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Vihreät sitoutuu tänään julkaistussa eduskuntavaaliohjelmassaan tasapainottamaan valtiontalouden vuoteen 2035 mennessä. Puolueen mukaan tämä tarkoittaa julkisen talouden vahvistamista noin 9 miljardilla eurolla.

Vihreiden mukaan useamman vaalikauden ylittävään tavoitteeseen päästään rakenteellisilla uudistuksilla, menoleikkauksilla ja veropohjan vahvistamisella.

Vihreiden vaaliohjelmassa ei juurikaan avata talouden tasapainottamiseksi esitettävien keinojen euromääräisiä vaikutuksia. Ohjelmassa kuitenkin sanotaan, että rakenteellisilla uudistuksilla on suurin rooli talouden tasapainottamisessa.

Näitä rakenteellisia uudistuksia ovat puolueen ohjelman mukaan työllisyyden parantaminen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen ja kilpailun lisääminen sekä julkisten hankintojen kehittäminen.

Tavoitteena 80 prosentin työllisyysaste

Vihreät ilmoittaa ohjelmassaan tavoitteekseen nostaa Suomen työllisyysaste 80 prosenttiin. Keinoiksi tavoitteen saavuttamiseksi mainitaan muun muassa koulutustason nostaminen, työperäisen maahanmuuton helpottaminen ja kannustinloukkujen purkaminen.

Vihreät esimerkiksi poistaisi työlupien saatavuusharkinnan työperäisen maahanmuuton edistämiseksi.

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa puolue puolestaan uudistaisi sitomalla sen keston talouden suhdannevaihteluun. Lisäksi vihreät esittää, että ansiosidonnainen työttömyysturva pitäisi laajentaa kaikille suomalaisille riippumatta siitä, kuuluvatko he työttömyyskassaan vai eivät.

Kannustinloukkujen purkamiseksi puolue taas esittää sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

Vihreiden mukaan Suomessa pitäisi siirtyä perustuloon, johon ensimmäisenä askeleena tulisi ottaa käyttöön kaikille täysi-ikäisille maksettava vastikkeeton 200 euron takuutulo.

Puolue myös yhdistäisi kaikki nykyiset perusturvaetuudet yhdeksi tueksi ja nostaisi niiden tasoa 50 eurolla.

Lisäksi perus- ja ansioturvan kytkös olisi vihreiden mukaan poistettava, jotta perusturvan parannukset kohdistuisivat vain perusturvan varassa oleville ihmisille.

Myös leikkauksia ja verotuksen muutoksia esitetään - konkretiaa puuttuu

Vihreät esittää ohjelmassaan rakenteellisten uudistusten lisäksi myös menoleikkauksia ja toimia veropohjan vahvistamiseksi.

Puolueen mukaan talouden sopeutuksessa ei tule leikata koulutuksesta tai heikentää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

Lisäksi talouden sopeuttaminen on vihreiden mukaan vieläpä tehtävä niin, että toimet tukevat talouden uudistumista, päästövähennyksiä, köyhyyden vähentämistä ja sukupuolten tasa-arvoa.

Varsinaisia leikkauskohteita, leikkauslistoista puhumattakaan, vaaliohjelma sisältää niukasti.

Yhtenä kohteena mainitaan valtion "fossiilituet", joilla vihreät tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotukia. Vaaliohjelman mukaan nämä tuet tulisi ajaa kokonaan alas kuluvan vuosikymmenen aikana.

Lisäksi ohjelmassa esitetään tavoitteeksi vähentää 300 miljoonaa euroa julkisten hankintojen kustannuksista.

Osana talouden sopeuttamista ohjelmassa esitetään "vihreää verouudistusta". Ajatus olisi siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristöhaittojen, varallisuuden ja kulutuksen verottamiseen.

Vihreän verouudistuksen konkreettisia toimenpiteitä ei niitäkään ohjelmassa juuri avata. Esimerkkeinä väläytetään terveysveroa, jolla vähennettäisiin epäterveellisten elintarvikkeiden kulutusta, ja päästöihin perustuvaa lentoveroa.

---

Korjattu aiempaa juttua klo https://12.46: Aiemmin jutussa väitettiin, ettei vaaliohjelmassa avata talouden tasapainottamiseksi esitettävien keinojen euromääräisiä vaikutuksia. Tosiasiassa ohjelmassa mainitaan 300 miljoonan euron säästötavoite julkisista hankinnoista.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje