Huuto tuuleen

KOLUMNI

Laihian ja Isokyrön alueille, Kattiharjun tuulivoimahanke on mittakaavassaan Suomen suurin (70 km2) tuulipuisto, joka rakennettaisiin asutuksen välittömään läheisyyteen. Kattiharjuun on tarkoitus pystyttää 89 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on noin 200 metriä ja yksikköteho 3 MW.

Voimalat on tarkoitus pystyttää vuoden 2015 loppuun mennessä, jotta voimaloiden tuotolle on mahdollista saada veromaksajien kustantama korotettu takuuhinta 105,30 €/MWh.

Käytännössä valtio maksaa takuuhinnan ja pörssisähkön erotuksen sähköntuottajalle. Erotus on tällä hetkellä n. 75 €/MWh. Veroeuroja humahtaa tuulisähkön tukemiseen keskimäärin 15 miljoonaa euroa kuukaudessa. Mitä enemmän tuulee, sen kalliimmaksi tuulisähkö tulee veronmaksajille.

Osayleiskaavan mukaan tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta, mutta koneistoa uusimalla käyttöikää on mahdollista pidentää 50 vuoteen asti. Hankkeen vahingot ja niiden korjaaminen siirtyy seuraavan sukupolven vastuulle.

On naiivia luottaa siihen, että käytöstä poistuneet tuulivoimalat tultaisiin aikanaan purkamaan ja perustukset ”maisemoimaan” ainakaan omistajien kustannuksella.

Hankeen elinkaareen tai sen seurauksiin nähden maanomistajien saamat korvaukset maa-alueiden vuokraamisesta tuulivoimahankkeen käyttöön ovat mitättömiä. Tuulivoima muuttuu kannattamattomaksi viimeistään 12 vuoden takuuhinta-ajan päätyttyä. Näin ollen myös argumentit siitä, miten tällaiset hankkeet ”luovat työpaikkoja” ovat kovin hataralla pohjalla.

Perusteet vastustaa tuulivoimahankkeita joko niiden tehottomuuden, ympäristön tai veronmaksajien rahojen haaskaamisena ovat paljon vahvemmat. Tuilla luodut ja ylläpidetyt työpaikat ovat kokonaistaloudellisesti miinusmerkkisiä, koska niiden ylläpitoon käytetyt resurssit ovat suoraan pois tuottavammasta käytöstä.

Ymmärrän hyvin ihmisten hädän oman elin- ja asuinympäristön turmelemisesta. Ympäristö on kaikille yhteinen ja voimme turmella sen vain kerran. Muiden puolesta tai muiden kustannuksella se on helppoa.

Hankkeen käsittely julkisuudessa, alueen asukkaiden tai maanomistajien mielipiteen kuuleminen, saati vaikuttaminen asianomaisena on ollut kyseenalaista. Kyse on suorastaan kansalais- ja paikallisdemokratian irvikuvasta.

Kattiharjun kaltaiset hankkeet eivät synny itsestään, vaan edellyttävät aina poliittista päätöksentekoa. Sananvapaus sekä oikeus vaikuttaa itseään, omaisuuttaan tai ympäristöään koskevaan päätöksentekoon ovat perustuslaillisia oikeuksia ja jokaiselle yhtäläisiä. Herää kysymys, missä on niiden satojen paikallisten asukkaiden ja maanomistajien ääni, jotka eivät syytä tai toisesta hyväksy Kattiharjun tuulivoimalahanketta.

Kannatan lämpimästi puhdasta ja tehokasta energiatuotantoa sekä veroeurojen tehokasta käyttöä. Investoinnit ja työpaikat talouden toimeliaisuuden piristämiseksi ovat tervetulleita koko Suomeen, myös Pohjanmaalle ja kituvaan Laihiaan.

Tämä tuulivoimahanke ei ole mitään mainituista. Suomesta tai Laihiasta ei tule koskaan tuulivoiman luvattua maata, Tanskaa tai Brittein saaria. Sen sijaan Pohjanmaan Detroitiksi Laihialla on nykymenon jatkuessa hyvät eväät koossa.

SUSANNA KOSKI

Kirjoittaja on Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja

Kommentoi