Liikenne pullon kaulana

Mitä on logistiikka?

Suppeasti määriteltynä se on tavaroiden kuljetusta ja varastointia. Nykyaikaisen määritelmän mukaan siihen kuuluu myös toimitusketjujen ja toimintojen teknistä ja taloudellista hallintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi materiaali-, raha- ja tietovirrat.

Logistiikka on elintärkeää Suomen elinkeinoelämälle, yritysten kannattavuudelle ja kansainväliselle kilpailukyvylle. Suomi on lähes saarivaltio.

Logistiikan osuus suomalaisten yritysten liikevaihdosta on 13,4 prosenttia. Logistiikkakustannusten bkt-suhde on Suomessa 11,4 prosenttia. Vastaava suhde muissa Skandinavian maissa ja EU:ssa noin seitsemän prosenttia.

Turun yliopiston maailmankuulun logistiikan professorin Lauri Ojalan tutkimusryhmän tuore Suomen Logistiikkaselvitys 2014 kertoo, että parhaat logistiikkaolot ovat Helsingissä ja Uudellamaalla. Siellä yritykset ovat toimintaedellytyksiinsä tyytyväisimpiä.

Entä Pohjanmaa? Vaasan ympäristö on toisessa neljänneksessä. Muu Pohjanmaa on keskiarvon alapuolella, kolmannessa. Numeroina maan keskiarvo on 3,64/5.

Logistiikkaselvitys arvioi liikenneinfrastruktuuria kolmelta kantilta: tekninen kunto, välityskyky ja kulkuyhteydet. Kuva muuttuu, kun katsotaan vain liikennettä. Etelä-Suomen rannikko on parhaassa asemassa. Vaasan seudun rannikko on huonoimmassa neljänneksessä, paitsi kulkuyhteyksissä, jossa se ylittää keski-arvon. Myös Etelä-Pohjanmaa on keskiarvon alapuolella.

Selvitys kertoo kurjistavasta rakennemuutoksesta. Elektroniikan ja korkean teknologian osuus on vähentynyt ja alan yritykset ovat tyytymättömimpiä. Kemian ja metsäteollisuuden osuus on lisääntynyt, mutta kuljetetun tavaran jalostusarvo on laskenut vuodesta 2008 lähtien.

Kokonaisuutena liikenneinfrastruktuurin kunto näyttää olevan huonolla tolalla. Tästä herää kysymys, mitä liikenneinvestoinneilla on saatu aikaan aikaan viimeisen viiden vuoden aikana?

Kommentoi