Mielikuvien muotoilua

Maailmaa hahmotetaan mielikuvien kautta. Moni asia, kuten potentiaalinen tuotehankinta, opiskelu-, asuin- tai työpaikka koetaan juuri sellaiseksi, miltä se ensisilmäyksellä näyttää.

Siksi tähän ensisilmäyksen luomiseen on kiinnitettävä huomiota: on annettava lupaus ja myös pidettävä se. Asiakasta ei voi pettää kuin kerran, ja sekin kerta olisi viisasta jättää väliin.

Tutkin muutama vuosi sitten design managementia. Kankeasti suomennettava käsite, joka pohjimmiltaan muodostuu tavasta käyttää tuotteen, ympäristön ja viestinnän yhteensopivuutta yritysstrategian työkaluna siten, että nämä design managementin elementit muodostavat toisiinsa kietoutuneen, dynaamisen kokonaisuuden.

Jokaisella yrityksellä on tuote, oli se sitten konkreettinen tavara tai palvelu, jota kyseinen yritys valmistaa jossain ympäristössä ja josta se jollain tavalla, aktiivisesti tai passiivisesti, viestii. Yritys itse valitsee, miten hyvin se tämän tehtävän hoitaa ja miten hyvin se onnistuu yritysidentiteettinsä ja -imagonsa yhteensovittamisessa.

Toimivan, rehellisen yritysimagon kautta on mahdollista saavuttaa todellista kilpailuetua yhteneväisillä markkinoilla, joilla niin tuotteet kuin niiden valmistustavatkin yhä enemmän homogenisoituvat.

Imago ei ole pelkkä suunnitelmallisesti luotu kuva, jonka turvin voi saada asiakkaat hankkimaan tarjotun tavaran tai palvelun.

Imago on kuin käyntikortti, se auttaa asiakasta ostopäätöksen teossa, saa asiakkaan hakeutumaan yritykseen, hankkimaan sen tarjoaman palvelun tai valmistaman tuotteen, pitämään yritystä kilpailijoita parempana.

Tai vaikka kaupunkia. Miksi muuttaa Vaasaan eikä esimerkiksi johonkin sen ihan mukavista naapurikunnista? Mitä sellaista Vaasalla on tarjottavanaan, mikä houkuttelee asiakkaan, tuon potentiaalisen uuden asukkaan, mahdollisesti perheineen päivineen, valitsemaan kotipaikakseen juuri Vaasan?

Houkuttelevia työpaikkoja, laadukkaita oppilaitoksia, toimivia palveluita kaupasta terveydenhoitoon ja asumisesta harrastuksiin, toivottavasti jatkossakin kohtuullinen veroäyri - ja kaikki tämä paketissa, joka puhuttelee kohdettaan ja tarjoaa jotain enemmän kuin vaihtoehtoinen asuinpaikka.

Nykyaikana toimitaan yhä enemmän mielikuvien maailmassa, on erotuttava - edukseen. Esimerkiksi laitteet ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan usein lähes samankaltaisia, usein mielikuvat ja vaikkapa väritys tai lisäominaisuudet ratkaisevat.

Puhelin toimisi perustarkoituksessaan, kommunikaatiovälineenä, erinomaisesti myös ilman kosketusnäyttöä, Internet-selainta, pelejä, lukuisia soittoääniä, vaihdettavia värikuoria, sisäänrakennettua digitaalikameraa ja värinäyttöäkin, mutta ei pelkistettynä nykymarkkinoilla houkuttelisi riittävästi ostajia. Pelkän taskuun siirretyn lankapuhelimen markkinat ovat kaukana takana.

Asiakas haluaa saada rahoilleen vastinetta, joten vastinetta on tarjottava. Design managementin hallittu hyödyntäminen auttaa selviytymään tästä monenlaisten toiveiden ja tarjonnan hetteiköstä kuivin jaloin vakaalle pohjalle, löytämään ne perustoimintatavat, jotka tukevat valittua toimintastrategiaa ja liikeideaa.

Johanna Ahopelto

Kirjoittaja on vaasalainen yrittäjäLuetuimmat kolumnit