Nukketeatteria naiskiintiöillä

Tekaistun tasa-arvo-ongelman kestoaihe, naiskiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksiin, nostattaa karvat pystyyn, oli siitä mitä mieltä tahansa.

Mielestäni kyse ei todellakaan ole tasa-arvokysymyksestä. Ettekö te naiset ajattele, että me kykenemme samaan kuin miehet? Mikään ei estä naisia hakeutumasta tai menestymästä urallaan ja elämässään niin, että meille ovat kaikki ovet avoinna. Mikään kiintiö ei edistä oikeudenmukaista mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista.

Pakko ei tuota tulosta ainakaan paremmin, kuin luonnollinen valinta.

Naiskiintiöitä erehdytään puolustelemaan niiden "tilapäisyydellä" kunnes toimintakulttuurit ovat muuttuneet ja naisista on tullut vahvempia ja vaativampia. Tunnustettakoon, naiset ovat aina vailla valtaa ja rahaa. Siksi keskustelu naiskiintiöistä pörssiyhtiöiden hallituksiin on vain rusinoiden nyppimistä pullasta.

Harva nainen olisi sitä vastoin valmis luomaan kiintiöitä itselleen metsureiksi, hitsaajiksi, rakennusmiehiksi… Ja mikä ironisinta, halukas olemaan itse kiintiönainen niissä hommissa!

Helsingin pörssi koostuu pääasiassa metalli-, metsä-, IT-ja prosessiteollisuuden yhtiöistä. Nämä alat perinteisesti enemmän miesten kuin naisten uravalintoja. Ei siis ihme, että niiden johtotehtävissä on enemmän miehiä kuin naisia.

Jos naisia todella halutaan enemmän pörssiyhtiöiden hallituksiin, tulee naisten kiinnostua ja kouluttautua kyseisille aloille. On ymmärrettävää, jos perinteisiltä naisaloilta kuten luokanopettajista tai sairaanhoitajista ei juuri löydy naisia pörssiyhtiöiden johtoon.

Mikään ei estä naisia perustamasta yrityksiä ja nimittämään hallitukseen pelkkiä naisia niin halutessaan. Yhtälailla, myös naisten perustamat, omistamat ja hallinnoimat yritykset voivat listautua pörssiin.

On aivan kohtuullista vaatia naisia sopeutumaan yhteisiin pelisääntöihin ilman sen kummempaa erityiskohtelua. Hyvät naiset, toimikaa!

Tähänkin asti elämässään ja urallaan menestyneet naiset ovat enemmän tai vähemmän itse tiensä tampanneet. Siitä osoituksena on tällä vuosituhannella kaksi naispääministeriä, nykyinen valtiovarainministeri ja presidentti.

Politiikalla tulee luoda toimintaraamit, mutta tehtäköön se edistämällä vapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa sääntöjen, valvontakelvottomien lakien, kuten kiintiöiden sijaan.

Uralla ja elämässä ihmistä tulee kohdella yksilönä sukupuolesta riippumatta. Mahdollisuuksien tasa-arvossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää itseään niin pitkälle kuin omat rahkeet ja rohkeus riittävät. Kiintiöillä nämä mahdollisuudet poistettaisiin.

Pörssiyhtiöiden johtamisesta päätäntävalta kuuluu omistajille, eli niille jotka riskin kantavat. Ainoastaan he voivat halutessaan asettaa mies- tai naiskiintiön yhtiön hallitukseen. Jos jotakuta ei yhtiön toimintatapa miellytä, voi vapaasti jättää rahansa siihen sijoittamatta. Pörssiyhtiöiden johtamisesta tulee politiikka pitää erillään.

Ajatus naiskiintiöistä on vähintään yhtä naurettava kuin ajatus kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän kiintiöhomosta. Pyhitetty olkoon omaisuuden suoja!

Susanna Koski

Kirjoittaja haluaa kannustaa naisia menestymään itse


Luetuimmat kolumnit
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa