Vaasa parhaaksi

Kaupunginvaltuusto ja osa meistä varajäsenistäkin kokoontui helmikuun alussa strategiaseminaariin. Ajatuksia esitettiin, ehdotuksia virisi laidasta laitaan.

Yhteistä näkemyksille oli halu toimia Vaasan parhaaksi – ja saada Vaasa parhaaksi.

Kaupungin markkinointi ei eroa paljon yrityksen tai tuotteiden markkinoinnista. On löydettävä se ylivoimaisen osaamisen alue, jota halutaan korostaa ja tuoda esiin. Missä olemme parempia kuin kilpailijamme? Miksi asiakas (kuluttaja, yritys, työntekijä, asukas) valitsisi juuri meidät?

Mainoslauseita sorvatessa on muistettava se perustotuus, että jos jotain lupaa, on lupaus myös pidettävä, mieluiten ylitettävä. Asiakasta kun ei voi pettää kuin kerran, ja sekin kerta kannattaisi jättää väliin.

Keinoja saada Vaasa entistä houkuttelevammaksi asuin-, opiskelu-, yritys- ja työskentelykaupungiksi ovat mm. Vaasan kehitys ja kasvu järkevän työssäkäyntialueen kokoiseksi kaupungiksi sekä tavoitteellinen elinkeinopolitiikka.

Elinkeinopolitiikka voidaan määritellä sellaisiksi kunnan toimenpiteiksi, joiden avulla edistetään elinkeinoja kunnan verotulojen kasvattamiseksi. Se taas johtaa entistä parempiin mahdollisuuksiin tarjota kuntalaisille palveluja.

Elinkeinopolitiikkaa harjoitetaan kunnallisen lisäksi seudullisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja eri tasoilla tehdyt päätökset vaikuttavat myös muihin tasoihin.

Aktiivinen elinkeinopolitiikka on ensiarvoisen tärkeä alueen hyvinvoinnin edistäjä. Seudut rakentuvat työssäkäyntialueiden mukaan ja keskuskaupungit tavoittelevat elinkeinoelämänsä menestystä vahvistamalla keskeisiä osaamisalojaan. Alueellisen erikoistumisen ja työnjaon avulla tavoitellaan menestystä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa.

Paikallinen elinkeinopolitiikka on kunta- ja seututasolla tehtävää eri yhteiskuntaelämän alojen intressiryhmien päämäärien, strategioiden ja keinojen yhteensovittamista ja toiminnan koordinoimista elinkeinoelämän edistämiseksi. Elinkeinopolitiikan keskiössä on myös kysymys kunnan oman palvelutuotannon laajuudesta.

Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnan oman palvelutuotannon osuus on merkittävä. Keskustelu oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen suhteesta lähestyy myös kunnan elinkeinopolitiikan linjauksia.

Jotkin palvelut on järkevää tuottaa kunnan omana toimintana, joitain on viisasta kilpailuttaa. Tärkeää on löytää paras vastine verorahoille ja siten paras ja laadukkain palvelu kuntalaisille.

Vain elinkeinoelämän kasvun ja monipuolistumisen turvaamisen ja tästä seuraavan työpaikkakasvun kautta voidaan luoda hyvinvointia, jolle kasvu voi perustua.

Vaasan kaupunkiorganisaation asema aktiivisen elinkeinopolitiikan hoitajana on avaintekijä.

Kun nostetaan Vaasan elinkeinoelämän hyvinvointi kaupungin ykkösprioriteettien joukkoon, turvataan myös asukkaiden hyvinvointi. Vaikka se, pelataanko verovaroin maksetulla elävällä vai synteettisellä nurmella, on kuitenkin kakkosprioriteetin asia elinkeinoelämän menestykseen verrattuna. Jos sitä mietittäisi yhtä innostuneina, mitä kaikkea Vaasassa voitaisiinkaan saada aikaan.

JOHANNA AHOPELTO

Kirjoittaja on vaasalainen yrittäjäLuetuimmat kolumnit