Kipeästi kaivatut kasvuyritykset nostavat päätään ja lupailevat työtä

Kipeästi kaivatut kasvuyritykset ovat alkaneet nostaa päätään aivan viime vuosina. Lukumääräisesti niiden osuus on vielä kovin vaatimaton, mutta määrä kasvaa ainakin tällä haavaa muuta yrityskantaa nopeammin. Kullanarvoisia kasvuyritykset ovat ennen muuta siksi, että ne kykenevät tarjoamaan paljon uusia työpaikkoja.

Kasvuyrityksillä on vaativa sarka kynnettävänään, koska sellaiseksi luetaan vähintään 10 työntekijän yritykset, joissa työntekijöiden määrä kasvaa viidenneksen vuosivauhtia.

Se on kova tavoite, johon yltää Suomessa nyt vain noin 750 yritystä.

Niistä kaksi viidestä on Uudellamaalla. Syykin on selvä: kasvuyritys tarvitsee kasvualustakseen ripeästi kasvavan kaupunkiseudun.

Uudenmaan lisäksi kasvuyritysten otollisimpia sijaintipaikkoja ovat Tampereen, Turun ja Oulun seudut.

Myös Vaasan seudulla olisi hyvät edellytykset liittyä tuohon joukkoon. Esimerkiksi kansainvälisestikin iso energia-alan yritysten keskittymä voisi olla hedelmällinen pohja menestyville kasvuyrityksille.

Toistaiseksi kasvuyrityksiä on Pohjanmaalla Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vain kolmisenkymmentä.

Tuolla luvullaan Pohjanmaa sijoittuu maakuntien listalla puoliväliin.

Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi ovat vahvojen veturikaupunkiensa turvin listan kärjessä ja omassa sarjassaan. Niiden ja Pohjanmaan väliin tunkevat Häme, Kaakkois-Suomi ja Keski-Suomi.

Kun Pohjanmaan osuus koko maan kasvuyrityksistä on 4,1 prosenttia, Etelä-Pohjanmaan osuus on vastaavasti 2,5 prosenttia.

Kasvuyrityksiltä voi odottaa paljon senkin vuoksi, että hyvästä nousuvauhdistaan huolimatta myös niiden kyky tehdä tulosta kestää vertailun.

Se on kova saavutus vauhdissa, jossa henkilöstömäärä kaksinkertaistuu muutamassa vuodessa.

Kasvuyrityksille luonteenomaista on, että ne ovat nuoria ja pieniä, ja kaksi kolmesta toimii palvelualoilla.

Pääosa eli kaksi kolmannesta kasvuyrityksistä toimii edelleen kotimarkkinoilla.

Tavoitteena pitää kuitenkin olla, että mahdollisimman moni kykenisi murtautumaan myös vientimarkkinoille.

Sillä tavalla ne toisivat suomalaiseen yhteiskuntaan parhaan määrän kaivattua elinvoimaa.

Kasvun varaa on paljon, sillä niiden osuus kaikista yrityksistä, työpaikoista ja liikevaihdosta on vain muutamia prosentteja.

Yrittäjyyden ilmapiiri on Suomessa viime aikoina kohentunut huomattavasti, mikä ilmeisesti näkyy uusissa yritystilastoissa.

Suomi on kuitenkin edelleen yhteiskunta, joka ei riittävästi kannusta terveeseen riskinottoon vaan mieluumminkin tuomitsee aika kärkkäästi epäonnistumiset.

Sellainen ilmapiiri on vahingollinen ja jarruttaa kaikkinaista menestystä.

Yksi pullonkaula on myös kasvuyritysten rahoitus. Siihen olisi kehitettävä uusia kanavia.

Ne voisivat olla myös sellaisia, joissa aivan tavallisetkin kansalaiset voisivat laittaa varojaan likoon ja palvelemaan elinkeinoelämää.







Uusimmat Kolumnit
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa
Luetuimmat kolumnit
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi