Pääkirjoitus: Kunta-alalle saatiin sopimus – suomalainen neuvottelukulttuuri vielä voimissaan

Yli 420 000 palkansaajaa koskeva kunta-alan neuvottelutulos on otettu vastaan tyytyväisyydellä. Kaksivuotisessa sopimuksessa päästiin sopuun myös työntekijöitä eniten hiertäneestä ongelmasta eli lomarahamenetysten korvaamisesta.

Käytännön työtä tekevien ja johtavien helpotukseksi muutaman päivän voimassa ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi heti tuloksen tultua julki torstai-iltana. Kielto ei ehtinyt aiheuttaa ongelmia työpaikoilla tai potilasturvallisuudessa.

Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kunta-alan liittojen hallintoelimissä.

Palkkaratkaisu on sekä työnantajien että työntekijöiden edustajien mukaan yleisen linjan mukainen. Opettajien edusmiehen Olli Luukkaisen mukaan sovitulla palkkaohjelmalla pystytään myös hillitsemään kunta-alan ja yksityisen sektorin ansiokehityksen välisen eron kasvua.

Palkat nousevat sopimuskaudella kaksi kertaa yleiskorotuksella ja kerran paikallisella järjestelyerällä. Lisäksi neuvotteluissa päästiin sopuun paikallisesta tuloksellisuuserästä, jolla käytännössä korvataan osa kiky-sopimukseen liittyneistä lomarahojen menetyksistä. Tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuserä on kuukausipalkkaan sidottu 9,2 prosentin korvaus.

Työntekijäjärjestöt muistuttivat, ettei tuloksellisuuserä ole varsinainen palkankorotus, vaan se on osoitus ymmärryksestä työntekijöiden venymistä kohtaan. Se voidaan ymmärtää myös palkitsemisena.

Naisvaltaiset työntekijäjärjestöt Super ja Tehy olivat sovintoon kokonaisuutena tyytyväisiä, vaikka hampaankoloon jäi vielä parannettavia kohteita. Yksi sellainen on sairaanhoitajien oma sopimus, jota ryhdytään valmistelemaan.

Sopimuskauden aikana maassa on tarkoitus siirtyä sote- ja maakuntauudistuksen kautta uuteen hallintomalliin. Siihen liittyen neuvotteluissa sovittiin työryhmästä, jonka tehtävänä on tarkastella sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asemaa.

Heihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, kunnes maakunta- ja yrityssektorien työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan.

Kunta-alan neuvottelut osoittivat, ettei hyvä suomalainen neuvottelukulttuuri ole historiaa. Kritiikkiä on tullut vain neuvottelijoiden liiasta notkumisesta sosiaalisessa mediassa.

Hyvään suuntaan ollaan matkalla myös siinä, että julkisella sektorilla ryhdytään toteuttamaan pitkäaikaisia palkkaselvityksiä. Jos ne tehdään taiten, jää yhä vähemmän tilaa epämääräisiin tilastoihin perustuvalle jankkaavalle keskustelulle nais- ja miesvaltaisten alojen palkkakehityksestä. Sellaiseen ei millään alalla ole varaa.

KommentoiUusimmat Kolumnit
Luetuimmat kolumnit
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi