Pääkirjoitus: Psykiatrian avohoidon lisääntyminen vähentää pakkokeinojen tarvetta

Vaasan sairaanhoitopiiri on edistyksellinen, jos mittarina käytetään pakkokeinojen vähyyttä psykiatrisessa sairaanhoidossa. Pakkokeinojen määrä sairaanhoitopiirissä on mitättömän pieni muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna (Pohjalainen 6.8.).

Yleensä pakkokeinoja joudutaan käyttämään siinä vaiheessa, kun muu ei auta. Pakkokeinoja ovat esimerkiksi eristäminen, lepositeiden käyttö ja pakkolääkitys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Vaasan sairaanhoitopiirissä 25–64-vuotiaisiin käytettyjen pakkokeinojen määrä väheni lähes 90 prosenttia vuosina 2014–2015. Vuosina 2006–2014 pakkokeinojen käytössä ei tapahtunut suurta vaihtelua.

Vaasa näyttää siis petranneen toimintaansa nopeasti ja lyhyessä ajassa. Muissa sairaanhoitopiireissä pakkokeinojen määrä näyttää tilastojen mukaan vähentyneen pikkuhiljaa vuosien 2006–2015 välisenä aikana. Vuosien 2014–2015 välillä pakkokeinojen määrä jopa hieman lisääntyi monessa sairaanhoitopiirissä.

Vaasan sairaanhoitopiirin psykiatrian vastuualueella uskotaan, että pakkokeinojen määrään vaikuttavat hoitokulttuuri ja koulutus. Myös kokemusasiantuntijat ja keskustelu auttavat potilaita. Rajoittamisen sijaan potilaan ahdistukseen voi auttaa jopa karkkien syöminen (Pohjalainen 8.8.).

Koko Suomessa psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiden määrä on kuluneen kymmenen vuoden aikana kasvanut tasaisesti.

Selvästi suurin potilasryhmä ovat skitsofreenikot. Pakkokeinoja käytetään tahdosta riippumattomassa sairaalahoidossa, joten niiden vähäinen käyttö kertoo myös avohoidon lisääntymisestä.

Kansainväliset trendit suosivat avohoitoa, potilaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja keskustelevuutta. Avohoito on lisääntynyt selvästi myös Vaasan sairaanhoitopiirissä. Esimerkiksi vuonna 2014 lakkautettiin Vaasassa kymmeniä psykiatrian vuodepaikkoja.

Suuntaus on hyvä: osastohoidon ja pakkokeinojen tilalle tulevat asumisyksiköissä asuminen, terapiat ja poliklinikkakäynnit. Yhä useampi potilas saa elää elämäänsä mahdollisimman tavanomaisissa puitteissa.

KommentoiUusimmat Kolumnit
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa
Luetuimmat kolumnit
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi