Pääkirjoitus: Ruotsinkieliset korkeakoulut eivät innostu Vaasan monikielisestä yliopistosta

Pohjanmaan korkeakoulujen täytyy tiivistää jo olemassa olevaa yhteistyötään, jotta maakunnassa saataisiin korkeatasoista opetusta tulevaisuudessakin. Tämä on totta, mutta tuskin riittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka on pyytänyt Vaasan yliopistoa selvittämään Pohjanmaan korkeakoulujen tulevaisuutta. Suomalainen korkeakoululaitos vaatii uudistusta. Ministeriössä tämä tarkoittaa oppilaitosten hallinnon tiivistämistä.

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto kokosi ministeriölle selvityksen Pohjanmaan korkeakoulujen suuntaviivoista vuodelle 2030.

Viime viikolla julkaistussa Uusi Vaasa visio 2030 -raportissa on kuultu alueella toimivia kuutta korkeakoulua, Vaasan kaupunkia, Pohjanmaan liittoa sekä Wärtsilää ja UPC:tä.

Selvityksessä nostetaan esille kolme visiota korkeakoulujen vaikuttavuuden ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Ensimmäinen vaihtoehto on kehittää jo olemassa olevaa yhteistyötä. Tämä on tänä päivänä jo itsestäänselvyys eikä yksinään johda toivottuun hallinnon tehostamiseen.

Toinen vaihtoehto korkeakoulujen osittaisesta yhdistymisestä ja keskittymisestä uusiin tutkimusaloihin on jo askel eteenpäin ja vahvistaa erityisesti oppilaitosten ja alueen yritysten yhteistyötä. Näistä esimerkkeinä nousevat jo toimiva Vaasa Energy Business Innovation Centre eli Vebic sekä avattava InnoLab ja digitaalisen talouden tutkimusverkosto.

Selvityksen kolmas vaihtoehto on luoda Vaasaan yksi monikielinen yliopisto, jonka opetuskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Visio on rohkea, mutta ruotsinkieliset oppilaitokset tyrmäävät sen.

Tähän opetus- ja kulttuuriministeriö olisi kohdentamassa strategista rahoitustaan. Malli takaisi monikielisen koulutuksen ja hallinnon tehostumisen kolmen pohjalaismaakunnan kesken.

Monikielinen yliopisto edellyttäisi yli kielirajojen meneviä rakenteellisia ratkaisuja Svenska Handelshögskolanin, Helsingin yliopiston, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin osalta. Tähän ei olla valmiita.

Helsingin yliopisto menettäisi koulutusvastuun oikeus- ja sosiaalitieteissä. Sen lakisääteisenä tehtävänä on ruotsinkielinen lakimieskoulutus, josta yliopisto ei ole valmis luopumaan.

Åbo Akademi ei kannata yhden monikielisen yliopiston luomista. Ruotsinkielinen Novia ei suostu fuusioon Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Myöskään Pohjanmaan liitto ei pidä ajatuksesta. Svenska Handelshögskolan ei toimittanut kannanottoaan viime viikkoon mennessä.

Vaasan ammattikorkeakoulu korostaa yhteistyötä yhdistymistä tärkeämpänä vaihtoehtona, mutta on valmis keskusteluihin.

Vaasan yliopistolla löytyy valmiutta korkeakoulujen rakenteellisiin ratkaisuihin yhteistyössä ministeriön kanssa. Vaasan kaupunki, Wärtsilä ja UPC näkevät monikielisen yliopiston mahdollisuutena.

Lähtökohdat uuden luomiselle näyttävät haastavilta jo ideatasolla. Pienet yksiköt jäävät isojen jalkoihin. Vaasalla ei ole varaa hävitä tätä taistelua.

KommentoiUusimmat Kolumnit
Luetuimmat kolumnit
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi