Pääkirjoitus: Seinäjoen keskussairaalan uusi yksikkö osoitus alueellisesta osaamisesta

Seinäjoen keskussairaalaan avautuu tiistaina uusi tehostetun hoidon ja sydäntutkimuksen yksikkö. Tutkimustiedon ja näyttöjen perusteella Seinäjoella päädyttiin rakentamaan maan ensimmäinen yhden hengen potilashuoneista koostuva tehohoidon ja tehovalvonnan yksikkö.

Tehostetun hoidon yksikkö yhdistää vastasyntyneiden tehoa lukuun ottamatta kaikkien erikoisalojen tehohoidon ja tehovalvonnan samoihin tiloihin. Kysymyksessä on ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa.

Sydänlääkäreillä on suuri merkitys tehohoidossa ja tehovalvonnassa. Hoitohenkilökunnan kierrättäminen yksikön sisällä laajentaa ammattitaitoa, tuo joustavuutta työjärjestelyihin ja on kustannustehokasta.

Uusi yksikkö parantaa vaikeasti sairaiden ja onnettomuuspotilaiden hoitoa merkittävästi, koska eri erikoisalojen osaamista vaativat tehohoitopotilaat hoidetaan keskitetysti yhdessä yksikössä. Akuuteissa kriittisissä sairauksissa tai vammoissa kyse voi olla minuuteista. Tehohoidossa ja -valvonnassa puhutaan ensimmäisen kultaisen tunnin ratkaisevasta merkityksestä hoidon lopputuloksen kannalta.

Seinäjoen keskussairaala osoittaa tälläkin uudistuksellaan, että se on valmis isoon vastuuseen yhtenä 12:sta laajan päivystyksen sairaalasta. Laajan päivystyksen verkosto lisää potilasturvallisuutta ja tarjoaa vaativien erityispalvelujen saannin tasaisesti eri puolilla maata.

Jo uuden yksikön innovatiivinen suunnitteluprosessi osoittaa, että alalla puhaltavat uudet tuulet. Näyttöön perustuva käyttäjälähtöinen suunnittelumalli perustuu tutkimustietoon ja laajaan käytännön kokemukseen. Henkilöstö ja jopa potilaat ovat olleet aktiivisesti mukana uuden luomisessa.

Keskussairaala ja VTT ovat luoneet hedelmällisen yhteistyömallin, jonka tulokset ovat yleistettävissä. Erityisen ilahduttavaa on se, että Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalitekniikan laboratorio on ollut tärkeässä osassa uusien tilojen ja toiminnan suunnittelussa, mallinnuksessa ja muokkauksessa.

Seinäjoen keskussairaalan uusi yksikkö on monialainen voimannäyttö osaamisesta.

KommentoiUusimmat Kolumnit
Luetuimmat kolumnit
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi