Pääkirjoitus: Yhä useampi suomalainen harkitsee lasten tekoa

Koko Euroopassa kärsittiin pitkään taloudellisesta taantumasta. Monissa muissa maissa syntyvyys on jo lähtenyt nousuun pahimmasta aallonpohjasta. Miksi Suomen syntyvyys jatkaa laskuaan?

Vuonna 2016 kokonaishedelmällisyysluku putosi 1,57:een. Itsenäisessä Suomessa ei ole koskaan syntynyt yhtä vähän lapsia.

Suomalaisten syntyvyys voisi lähteä kasvuun, jos naisten olisi helpompi saada vakituinen työsuhde, ja isiä kannustettaisiin lastenhoitoon nykyistä enemmän. Palkkojen parempi ostovoima taas vähentäisi lapsiperheköyhyyttä.

Yhdeksi syyksi alhaiseen syntyvyyteen on epäilty työelämän silppuisuutta ja sen tuomaa taloudellista epävarmuutta. Kun taantuma on lähtenyt taittumaan, myös työllisyys on parantunut. Suomalaiset naiset tekevät kuitenkin yhä enemmän pätkätöitä kuin miehet.

Yhä useampi nainen on korkeasti koulutettu. Hankittua koulutusta ei haluta heittää hukkaan. Lapsia hankitaan työsuhteiden määräaikaisuuksista huolimatta, mutta naisille päätös merkitsee usein työsuhteen päättymistä. Määräaikaisuus sinänsä ei estä lasten tekemistä, mutta se voi siirtää sitä.

Toinen syy alhaiselle syntyvyydelle saattaa olla se, ettei isän rooli ole muuttunut samassa suhteessa kuin äidin rooli. Naiset ovat kyllä siirtyneet työelämään jo vuosikymmeniä sitten, mutta isien rooli hoivaajina on jäänyt vajavaiseksi. Moni isä varmasti olisi mielellään kotona enemmän, jos se olisi tehty nykyistä helpommaksi.

Perhevapaiden kustannusten nykyistä tasaisempi jakautuminen nais- ja miesvaltaisten alojen välillä parantaisi tilannetta. Vaikka moni nainen haluaa olla alussa kotona vauvan kanssa, olisi hyvä saada isät mukaan lastenhoitoon nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.

1990-luvun laman aikana syntyvyys ei Suomessa laskenut vaan nousi.

Tutkijat ovat esittäneet yhdeksi syyksi kotihoidon tukea. Perhe saattoi kotihoidon tuen turvin tehdä toisen tai kolmannen lapsen, kun äidillä ei ollut työpaikkaa, mihin palata.

Nykytilanteessa hyvää on se, että moni harkitsee tänä päivänä lasten saamista pitkään. Se on hyvä asia siksi, että jokaisella lapsella on oikeus syntyä toivottuna. Menneinä vuosikymmeninä lapsia tehtiin, koska ajateltiin, että niin kuuluu tehdä. Se on voinut johtaa moniin vääriin päätöksiin ja inhimillisiin tragedioihin.

Laura Annila

KommentoiLuetuimmat kolumnit
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi