Estääkö rehtori opettamisen?

Seinäjoen lukion rehtori Tuula Lamminmäki on näiden kurssien puolittamisten ja abilaskennan kieltämisen takana. Rehtori on täysin omavaltaisesti tehnyt nämä muutokset. Opettajakunta on asiasta toista mieltä ja haluaisi antaa opetusta. Yleensä lukioissa toimitaan kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. Opettajat voivat tarjota kaikkea taivaan ja maan väliltä soveltaviksi kursseiksi. Níitä kursseja järjestetään, joille löytyy tarpeeksi oppilaita.


Opettajilla on aineensa opetuksesta ja tuloksista vastuu. Opettajat tekevät lukion opetussuunnitelman, jonka koulutuslautakunta hyväksyy. Tämän kevään abiturientit ovat valintansa tehneet jo viime keväänä. Silloin he vielä valitsivat kokonaisen kurssin. Puolittaminen tapahtui vasta tämän jälkeen. Osa abeista ei vielä kurssillakaan tiennyt saavansa vain puolikkaan kurssin. Näitä ko. kursseja tarjotaan yleisesti maamme lukioissa. Kustantajatkin ovat tehneet kursseille omat kirjat.

Olen esittänyt kysymyksiä asiasta suoraan rehtorille opettajien palaverissa. Hän ei vastannut kysymyksiin. Vastaamisen sijasta hän lopetti palaverin välittömästi. Asiasta olen kysynyt myös sivistystoimenjohtaja Heikki Vierulalta, hän ei halua ottaa kantaa asiaan. Koulutuslautakunnan puheenjohtaja Markku Lehtola ei myöskään ole vastannut. Kysymyksiä olen esittänyt sekä suullisesti että kirjallisesti sähköpostilla. Jos joku tietää perustelut toiminnalle, vastatkoon julkisesti. Lukio-opetus on julkista.

Tulevat lukiolaiset, miettikää tarkkaan mihin lukioon haluatte opiskelemaan. Minä en ainakaan saa tehdä työtäni aineeni kohdalla niin hyvin kuin sen osaisin. Opetus jää kesken. Ylioppilaskirjoitusten painoarvoa jatko-opiskelupaikkojen haussa on nykyisen ainereaalin myötä nostettu. En voi vastata ylioppilaskirjoitusten tuloksista.Juha Kasari Seinäjoen lukion fysiikan lehtori