Etiikka liiketoiminnassa ja ristiriidat

Keskuskauppakamarin alaisuuteen on perustettu elintarvikeketjun kauppatapalautakunta, joka tulkitsee hyvän kauppatavan periaatteita Suomessa.

Suomessa on hyvin keskittyneet isot toimijat päivittäistavarakaupassa, ja kysymys on tietysti näiden toimijoiden mahdollisuudet kilpailun rajoituksiin. Onkin mielenkiintoista seurata kuinka päivittäistavarakauppa pystyy yhdistämään virallisen valvonnan ja vapaaehtoisesti noudatettavan hyvän kauppatavan periaatteita.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) päätöksen mukaan nettisivuston julkaisijan ankaraa vastuusta on korostettu. Päätöksen mukaan julkaisija on vastuussa lukijoiden kommenteista, vaikka se poistaisi asiattomat kirjoitukset heti saatuaan niistä tiedon. Toisaalta Julkisen sanan neuvosto on antanut ohjeita yleisön tuottamasta aineistosta tiedotusvälineiden verkkosivuilla.

Eduskunnassa tulevaisuusvaliokunta julkaisi sadan merkittävän teknologian mahdollisuuksia. Kyllä vain, sata erilaista teknologiaa on kehitteillä koko ajan, ja vaikutukset ovat osin arvailua. Eri teknologioilla on riskinsä, ja riskien hallinta on tärkeää sadalla merkittävälle teknologialle.

Mikä yhdistää näitä edellä olevia ilmiöitä? Yhdistävä tekijä on teknologioiden kehittymisen nopeus. Eri toimialoja pitää ehkä valvoa, mutta valvontamenetelmät etenevät hitaasti lainsäädännöksi.

Esimerkkinä on valmistelussa oleva tietoyhteiskuntakaari, johon kootaan sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevat säännökset. Tietoyhteiskuntakaari tulee kuitenkin omalla tavallaan jälkijunassa.

Joudumme ehkä aloittamaan uusia lainsäädäntöhankkeita sadan merkittävän teknologian valvonnan vuoksi. Tarvitsemme aivan uuden ja erilaisen toimielimen, joka arvioisi erilaisia uusiin teknologioihin liittyviä mahdollisuuksia ja ongelmia.

Millainen tällainen uusi toimielin voisi olla? Toimielin voisi tehdä yhteistyötä hyvinkin erilaisten yhteisöjen kesken. Tietysti on tärkeää tutkimuslaitoksien tuottaman tiedon oikea huomioiminen uusiin teknologioihin liittyen. On hyvin erilaisia sidosryhmiä, joiden virallisilla näkemyksillä on oma paikkansa uusien teknologioiden arvioinnissa.

Teknologian kehittymisen nopeuden vuoksi voisi uusien teknologioiden arvioinnin toimielin antaa suosituksia lainsäädäntöä nopeammin.

Voisimme eri toimialoilla toimia nopeasti ennen lainsäädäntöä, jolla on merkitystä eri toimialojen kaupallisuuden ja eettisyyden valvonnassa.

Jukka Rannila

Jalasjärvi