Henkilökunnan pettymys on suuri sairaala-apteekissa

Onko Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus (taas) hyväksynyt jotakin tietämättä, mitä on tehnyt?


Sairaala-apteekin henkilökunta pettyi ja hämmästyi, kun saimme kuulla, ettei nykyistä proviisoriamme valittu uudeksi sairaala-apteekkariksi. Mielestämme kaikista hakijoista juuri hän olisi ollut sopivin siihen tehtävään. Hänellä on paljon työkokemusta ja kielitaitoa. Hän on taitava esimies ja hyvä työtoveri. Hän on tehnyt paljon työtä kehittäen sairaala-apteekkia ja johtanut projekteja isojen muutosten ja uudelleenjärjestelyidenaikana. Moni ei olisi pystynyt tähän.

Sen sijaan farmasian tohtori, lähes ilman työkokemusta sairaalafarmasiasta, on valittu seuraavaksi sairaala-apteekkariksi. Neljästä hakijasta vain häneltä puuttui kielitodistus ruotsin kielen hyvästä taidosta. Hallitus myönsi kokouksessaan 18.6. hänelle erivapauden kielitaitovaatimuksesta.

Hakuilmoituksen mukaan kokemus sairaalafarmasiasta katsotaan eduksi. Valintaa tehtäessä ei kokemuksella näyttänytkään olevan mitään merkitystä. Sairaalafarmasia on oma erikoisalansa, joka organisaatioltaan ja toiminnaltaan eroaa suuresti avohuollon apteekeista. Sitä ei kaikessa laajuudessaan opita yliopistossa, erikoisalaan perehdytään työssä.

Valitsija(t) tiesivät, että nykyisellä proviisorillamme on henkilökunnan täysi tuki, sen oli tuonut esiin aikaisempi sairaala-apteekkarimme. Henkilökunnan mielipiteellä ja edeltäjän suosituksella ei ollut mitään merkitystä.

Henkilökunta keskusteli valinnasta johtavan ylilääkärin, Timo Keistisen, kanssa. Emme saaneet selviä vastauksia kysymyksiimme siitä, miksi nykyinen proviisori ei tullut valituksi. Mitä tahansa kysyimmekään, Keistinen vetosi röntgenosaston samantyyppiseen tapaukseen. Yhtälöä emme ymmärrä, mutta se kai oli tarkoituskin.

Valitulla farmasian tohtorilla on johtavan ylilääkärin mukaan visioita. Näistä emme ole saaneet selvyyttä. "Visioista hän voi itse kertoa sitten, kun saapuu" ja "Aika näyttää, oliko valinta oikea", johtava ylilääkäri totesi moneen kertaan.

Jos nykyinen proviisorimme olisi valittu, se olisi ollut enemmän kuin oikein.

Tiesikö Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus mitä he päättivät, vai hyväksyivätkö jotakin, mistä eivät tienneet mitään? Johtava ylilääkäri sanoi, että asiasta oli keskusteltu. Mutta päätös herättää kyllä ihmetystä.

Toivottavasti emme päätöksenne takia menetä erittäin ahkeraa ja pätevää proviisoria! Erinomaisen työtoverin ja esimiehen menettäminen vaikuttaisi negatiivisesti henkilökuntaan ja sen myötä sairaala-apteekin toimintaan ja lähes koko sairaanhoitopiirin turvalliseen lääkehuoltoon. Sama vaikutus on toki jo tehdyllä päätöksellä.

Sairaala-apteekin henkilökunta Vaasan keskussairaalassa Elisa Aho, Hannele Alanen, Tina Bergström, Kristina Blom, Martina Cederberg, Anne Forsström, Merja Haataja, Merja Hautakangas, Anneli Holmlund, Marianne Häggdahl, Maria Humphrey, Camilla Lehtinen, Helena Linde, Ann-Louise Nedergård, Maria Nigmann, Lilian Nysand, Abel Orre, Maria Rönnback, Kristina Rönnqvist, Lisen Sjöblom, Benita Smeds, Gunilla Storlund, Anette Strandberg, Carola Vierinen, Anette Westberg