Kansanedustajien ryhmäkuri perustuu perustuslakiin

Usein väitetään, että ns. ryhmäkuri olisi perustuslain 29 §:n, kansanedustajan riippumattomuus, vastainen. Lainsäätäjä on kokonaan toista mieltä: perustuslakivaliokunta on tarkastanut ja todennut eduskuntaryhmiä koskevan lain kaikilta osiltaan perustuslain mukaiseksi. (PeVM 11/2012 vp).

Ryhmäkurilla tarkoitetaan sitä, että kansanedustaja velvoitetaan noudattamaan oman eduskuntaryhmän sääntöjä ja niiden mukaisia enemmistöpäätöksiä. Eduskuntaryhmään liittyminen on vapaaehtoista, eikä kansanedustajana toimiminen edellytä ryhmän jäsenyyttä.

Eduskuntaryhmän muodostavat saman rekisteröidyn puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokaslistoilta eduskuntavaaleissa valitut kansanedustajat, jotka eduskuntaryhmä jäsenikseen hyväksyy. Edustaja voi myös kesken vaalikauden erota ryhmästä, siirtyä toiseen ryhmään, perustaa uuden ryhmän tai jättäytyä ryhmien ulkopuolelle. Tämän takaa järjestäytymisvapaus.

Perustuslain 29 §:n mukaan: ”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.”

Perustuslakiuudistuksen esitöissä kuitenkin todettiin eduskuntatyön olennaisesti perustuvan eduskuntaryhmissä tapahtuvalle toiminnalle. Liittyessään vapaaehtoisesti ryhmäänsä edustaja on tietoinen ryhmän säännöistä ja toimintatavoista ja liittymisellään hyväksyy ne.

”Tästä syystä eduskuntaryhmien katsottiin [perustuslain] esityksen perusteluissa voivan säännösten estämättä kohdistaa jäseniinsä erilaisia ryhmän toimintaan osallistumiseen ja ryhmän jäsenyyteen liittyviä sääntöjensä mukaisia seuraamuksia, jotka perustuvat ryhmän sisäiseen toimintavapauteen (HE 1/1998 vp, s. 84).”

Lain perusteluissa eduskuntaryhmistä sanotaan lisäksi: ”On syytä korostaa, että säännöksellä [ryhmän jäsenyydestä] ei millään tavoin rajoiteta eduskuntaryhmän mahdollisuuksia määrätä niistä edellytyksistä, joilla ryhmään kuuluva edustaja kurinpitotoimena joko määräajaksi tai kokonaan erotetaan ryhmästä.”

Näin ollen eduskuntaryhmien sääntöjen mukainen kansanedustajan velvoite noudattaa ryhmän päätöksiä eli myös ns. ryhmäkuria, on lainsäätäjän mukaan perustuslain mukainen, eikä loukkaa kansanedustajan riippumattomuutta.

Eri eduskuntaryhmien säännöt ovat hyvin samantapaiset, kuten: ”Eduskuntaryhmä pyrkii esiintymään eduskuntatyössä yhtenäisenä. Eduskuntaryhmän jäsen on velvollinen noudattamaan ryhmän päätöksiä, mikäli asiassa ei sen laadun vuoksi ole annettu oikeutta toisenlaiseen käyttäytymiseen.” (kesk.)

Samanlaiset ovat myös sanktiot: huomautus, varoitus sekä raskauttavissa tapauksissa erottaminen ryhmän jäsenyydestä määräajaksi tai kokonaan.

Kokonaan oma asiansa on, tyytyykö edustaja ryhmän enemmistön kantaan, vai pitääkö vaalilupauksensa ja riskeeraa poliittiset etunsa. Se on kokonaan edustajasta itsestään kiinni. Takinkääntöön ei ryhmä voi häntä pakottaa. Erityisesti koko persujen ryhmä on tässä suhteessa noussut tikun nokkaan.

HEIKKI SANTALA

järjestöneuvos Kauniainen

Kommentoi