Käsitystä suomalaisesta joogaopetuksesta pitää laventaa

Suomessa opetettavasta joogasta sai valitettavasti rajoittuneen käsityksen tv1:n 13.3. esittämän Voimala-ohjelman perusteella. Ohjelmassa ei ollut Suomen Joogaliiton edustajaa, joka olisi valottanut työtä, mitä maassamme on joogan eteen tehty liiton perustamisesta 1967 lähtien.

Suomen joogatyön pioneereissa on ollut henkilöitä, jotka oivalsivat joogan mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Liiton jooganopetusta on kehitetty tavalla, joka on sopusoinnussa länsimaisen tieteen perustana olevan ihmiskäsityksen kanssa kunnioittaen joogan vuosituhantisia perinteitä.

Joogaopisto Saarijärvellä on liiton omistuksessa oleva kurssikeskus. Perustamisestaan lähtien (1973) siellä on koulutettu jooganohjaajia, jotka opettavat maan eri puolilla kansalaisopistoissa Suomen Joogaliiton välittämää SJL-joogaa. Nykyinen jooganopettaja SJL®- koulutus on kestoltaan kuusi-seitsemän vuotta.

Joogaliitto välittää joogaa itsekasvatusmenetelmänä, jonka perustana ovat keskittyneesti suoritettavat fyysiset harjoitukset, tietoinen läsnäolo ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Näin toteutuva säännöllinen joogan harjoittaminen ulottaa vaikutuksensa fyysiseltä tasolta henkiselle tasolle parantaen harjoittajansa terveyttä ja hyvinvointia. Joogaperinteen mukaisesti ihminen selvittää itselleen elämänkatsomukselliset kysymykset oman vakaumuksensa ja kulttuurinsa pohjalta.

SJL-joogan opetus lähtee oppilaan yksilöllisistä lähtökohdista ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa ja rajoituksensa. Tavoitteena ei ole eteneminen yksinkertaisista liikkeistä monimutkaisiin, vaan joogaharjoituksessa tavoitteena on edetä mekaanisella tavalla toteutuvasta suorituksesta yhä keskittyneempään ja hienovaraisempaan kokemukseen läsnäolosta. Harjoituksessa tärkeintä ei ole muoto, vaan olemisen tila.

SJL-jooga sopii kaikille ikäryhmille ja kaikenkuntoisille. Se on turvallista, koska harjoittelussa keskeistä on oppia tunnistamaan oma lähtötilanne, mahdollisuudet ja rajoitukset. Joogan tavoitteena on vahvistaa ihmisessä olevaa tervettä osa-aluetta ja näin tukea hyvinvoinnin lisääntymistä.

Sinikka Tala

Suomen Joogaliiton puheenjohtaja osastonylilääkäri Seinäjoen keskussairaala Seinäjoki