Kuka suojelee tuulivoimaloilta?

Usein väitetään, että tuulivoimaloiden aiheuttamista terveyshaitoista ei ole riittävästi todisteita. Ääniaaltojen vaikutuksia voidaan tarkastella myös kuntoutusalalla hyödynnettävän tiedon kautta.

Menetelmiä, jotka hyödyntävät matalataajuisen äänivärähtelyn suoria fysiologisia vaikutuksia, kutsutaan vibroakustisiksi terapioiksi. Yksi sen muodoista on Suomessa fysiologian, psykologian, lääketieteen ja elektroakustiikan asiantuntijoiden yhteistyönä kehitetty fysioakustinen terapia. Siinä matalataajuista äänivärähtelyä välitetään kehoon kaiuttimien avulla. Matalat taajuudet läpäisevät hyvin kiinteän ja nestemäisen aineen, ja siten fysioakustinen värähtely tavoittaa myös kehon sisäosat.

Useat ihmiskehon toiminnot tapahtuvat hyvin matalilla taajuuksilla. Kehon ulkopuolelta tuleva äänivärähtely voi aiheuttaa kehossa vastavärähtelyn eli resonanssin. Siinä kehon kudokset värähtelevät samalla taajuudella ääniaallon kanssa. Fysioakustisessa terapiassa käytetään yksinkertaista 27-113 Hz:n siniääntä. Siniääni on puhdasta, tietyllä taajuudella värähtelevää ääntä. Eri taajuuksilla voidaan vaikuttaa eri lihaksiin tai kehonosiin.

Siniäänet värähtelevät lihaksistossa ja vaikuttavat lihassoluihin. Kun lihakset resonoivat äänen mukana, se voi rentouttaa, parantaa verenkiertoa ja hapensaantia sekä nopeuttaa kuona-aineiden poistumista. Fysiologisia vaikutuksia voidaan havaita sekä solutasolla että laajemmilla kehon alueilla. Hoidolla on vaikutus myös psykologisiin toimintoihin, erityisesti mielialaan ja vireystilaan.

Oikealla tavalla toteutettuna hoidolla voidaan edistää kudosten palautumista tai toipumista häiriötiloista. Ääniaallon taajuutta, voimakkuutta ja kiertosuuntaa kontrolloidaan tarkoin. Jatkuva, tasainen ärsytys voi aiheuttaa lihasten jännittymistä ja turtumista, tai liian voimakkaalla värähtelyllä aloitettu hoito huimausta ja pahoinvointia. On erittäin tärkeää, että hoidon antajalla on terveysalan tai terapeutin koulutus.

Löytyykö sellaista lääkäriä, joka määräisi koko väestölle tuulivoimaloiden kaltaista äänivärähtelyterapiaa 24/7 annostuksen ollessa kontrolloimaton? Nyt yhä useampi altistuu yhden tai useamman tuulivoimalan tuottamille äänenpaineaalloille jatkuvasti. On muistettava, että matalataajuiset äänet kulkeutuvat kauas lähteestään ja vaikka annostus olisi pienikin, altistus on ympärivuorokautista. Mitkä ovat seuraukset? Missä turvallinen annostus ihmiskeholle on määritelty?

Saksan Baijerissa on käytössä suojaetäisyytenä 10 x voimalan kokonaiskorkeus ja vastaava laki on tullut vastikään voimaan myös Puolassa. Monissa maissa on käynnissä laajoja tutkimuksia terveyshaitoista. Kuinka terveyttä suojellaan Suomessa? Kantavatko paikalliset päättäjät vastuun, kun STM on useissa maakuntakaavojen lausunnoissaan suosittanut kahden kilometrin suojaetäisyyttä? Myös tautiluokitus ICD-10 tunnistaa infraäänen haitat koodilla T75.2 – ilman syytäkö?

VIRPI POIKOLAINEN

fysioterapeutti, AMK Konnevesi

Kommentoi