Lukijoilta: Äidit kantavat vastuun kasvatuksesta

Torstaina 28.11. oli TV1:ssä perinteinen eduskunnan kyselytunti, jossa siis kansanedustajat tenttaavat ministereitä. Ko. torstain pääteemaksi oli varmaan suunniteltu Postin lakon hoitamisen sujumista hallituksen perspektiivistä katsottuna. Eli valtion omaisuuden ohjausministerin oletettiin nousevan kyselyn kohteeksi. Näin kävikin, mutta vasta 40 minuutin jälkeen ohjelman alkamisesta.

Kyselyn alku mentiin tosi tärkeän asian tarkastelussa. Ensimmäinen (PS:n edustaja) kysymys koski lasten ja koululaisten mielenterveysongelmien hoitamista jatkossa. Pääpaino kyselyssä oli, kuinka paljon rahaa käytetään ko. ongelmien hoitamiseen. Huom! Siis näkyvien ongelmien.

Yhdessä ainoassa puheenvuorossa taisi kysymys sisältää perheen vaikutuksen lasten ja nuorten yhä eneneviin mielenterveysongelmiin.

Merkille pantavaa oli tuossa kyselytunnin kulussa tämän aiheen kohdalla, että asiasta kyselivät etupäässä vain naiskansanedustajat.

Pari–kolme miestä puuttui myös aiheeseen.

Kahden puolueen kansanedustajat kokonaisuudessaan olivat vuonna 2015 vastaan sukupuolineutraalin avioliiton hyväksymistä koskevassa äänestyksessä. Kaksi puoluetta oli täysin ja muutama puolue osittain ko. lain hyväksymisen kannalla. Laki hyväksyttiin silloin.

Jo 1980-luvulla oli perinteinen perheinstituutio (äiti,isä/nainen mies ja lapset) saamassa jatkuvia hyökkäyksiä osakseen. Vuosituhannen alun presidentti toimenpiteineen oli varsinainen ”hyökkäysvaunu”. 2010-luvulla alettiin kyseenalaistaa tyttö- ja poikanimityksen käyttö. Jopa opetusministeriön ohjeistus päiväkoteihin alleviivasi tätä asiaa.

Avioerotilanteissa miehen asema lasten kasvatuksesta vastaavana jää lapsipuolen asemaan. Tätä on tapahtunut usean vuosikymmenen aikana. Tänä päivänä Suomi elää aikakautta, johon eivät lapset sovi. Nuoret parit joko lykkäävät lapsen hankintaa tuonnemmaksi tai päättävät jopa olla hankkimatta lapsia. Tämän päivän uutinen on, että monessa suomalaisessa kaupungissa yksin asuvia ihmisiä on enemmistö paikkakunnan asukkaista.

Kristilliset ristiäiset alkavat olla yhä harvinaisempia isoissa kaupungeissa. Tämän päivän keskustelu koulujen kristillisistä päättäjäisistä on jopa valtakunnan syyttäjän hampaissa. Puhumattakaan kansanedustaja Päivi Räsäseen kohdistuvat syytökset.

Nämä edellä kertomani kohdat muistuttavat siitä, että lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen kehittyminen ja itsetunnon kasvun pohja luodaan kodissa ja perheessä, jossa on yksi isä ja yksi äiti. Nyt tuo perusta on rikottu.

Nyt on suurin murhe kansanedustajilla, mistä saadaan rahat tehtyjen virheiden jättämien jälkien korjaamiseen.

Juho Kössi

Seinäjoki

Kommentoi