Lukijoilta: Aikuinen oppii ryhmässä

Koulunkäynti on muuttunut jatkuvaksi oppimiseksi. Tarvitsemme jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja.

Aikaisemmin yhteiskunnassa tarvittavat perustiedot hankittiin kansakoulussa. Yhteiskunnan monimutkaistuessa ja ammattien eriytyessä koulutusputki on pidentynyt.

Työn ohessa jokaisen on parannettava omaa osaamistaan säännöllisesti. Jatkuvasta oppimisesta on tullut osa päivittäistä arkeamme.

Ison osan korkeakoulututkinnosta voi suorittaa vaikkapa verkko-opintoina kotisohvalla istuen. Aikuisoppilaitokset ovat muuttuneet maailman muutoksen mukana ja niiden tarjonta vastaa tänään hyvin monenlaisiin tarpeisiin.

Aikuiskoulutuksen sisällöt nousevat tarpeesta. Aikuiskoulutuksessa voimaannutaan ja opitaan uusia asioita yhdessä.

Aikuisopiskeluun koetaan liittyvän oman kokonaispersoonallisuuden kehittäminen. Harrastusluonteinenkin aikuisopiskelu on usein tavoitteellista. Samalla opitaan uusia, ja säilytetään perinteisiä taitoja.

Aikuisopiskelijat ovat usein motivoituneita. Tietoa hankitaan omaehtoisesti, aikaisempaan omaan osaamiseen peilaten.

Aikuisten opintokokonaisuuksia rakennetaan oppilaitoksissa heidän tarpeitaan tarkasti kuunnellen. Aikuisopiskelun pitää tuntua mielekkäältä.

Onkin niin, että aikuiskoulutuksen oppilaitokset (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset) voisivat nykyistä enemmän toimia kohtaamispaikkana yhä sirpaleisempaa elämää eläville ihmisille.

Ryhmässä oppimisen idealle on tilausta tulevaisuudessa.

Ymmärrys maailmasta rakentuu menneen varaan. Yhteisöissä on aina siirretty tietoa ja kokemuksia.

Ryhmäytymisellä on yhä vahva merkitys ihmisille. Ihmiset haluavat kuulua johonkin ryhmään. He haluavat jakaa oman identiteettinsä muiden kanssa.

Aikuisopintoja suoritetaan yhdessä, kunkin persoonallisia kasvutavoitteita tukien.

Aikuisopiskelun ryhmiin osallistumalla jokainen voi kasvaa ihmisenä ja hankkia vuorovaikutuksessa toisten kanssa juuri sillä hetkellä itselleen tarpeellisia taitoja.

Tulevaisuus tehdään yhdessä eikä jokainen itse.

Erikoissuunnittelija, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys

Kommentoi